Stockholms universitet

Karin TetterisDoktorand

Om mig

Karin Tetteris är museiintendent på Armémuseum i Stockholm med ansvar för museets samling av fanor. Sedan januari 2021 är hon doktorand i Konstvetenskap. 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln: "Early Modern military flags - performing meaning". Med meningsskapande praktiker i fokus studerar projektet militära fanors instabila identiteter under sent 1500-tal och början av 1600-talet. Studieobjekten består av bevarade fanor från det tidiga 1600-talet tagna som krigstroféer i Sveriges krig mot Danmark, likväl som av militära instruktionsböcker och visuella framställningar av fanors användning. Syftet med projektet är att utifrån performativitetsperspektiv undersöka hur militära fanors betydelser skapades, förändrades och försköts på vägen från slagfältet till museiutställningen. Tyngdpunkten i undersökningen ligger på samspelet mellan materiella föremål, människor, rum och rörelse.