Profiles

Kristina Danielsson

Kristina Danielsson

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post kristina.danielsson@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är utbildad ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska och är idag professor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och professor i svenska vid Linnéuniversitet. Mina forskningintressen rör särskilt multimodala perspektiv på språk- och kunskapsutveckling och elevers möjlighet till litteracitetstuveckling i olika ämnen. Jag har under senare år medverkat i och varit ledare för olika tvärvetenskapliga projekt, framförallt inom naturvetenskaplig undervisning i grundskolan där jag främst från ett socialsemiotiskt perspektiv och med fokus på multimodala aspekter undersöker hur olika resurser för lärande används i klassrumspraktiken. 

Undervisning

Idag undervisar jag främst på kurser inom forskarutbildningen och jag handleder doktorander.

Forskning

Pågående projekt

 • Transformationer av transformationer. En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning. https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-transformationer-av-transformationer/ Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Vetenskapsrådet 2018-2021. Projektledare (placerat vid Linnéuniversitetet).
 • Animerad kemi – det nya lärandet? Animation och digitala verktyg möter NO-ämnets laborativa tradition i de tidiga årens kemiundervisning. Tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet 2017-2018, projektledare professor Magnus Hultén, Linköpings universitet

Avslutade

 • Flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik. Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Vetenskapsrådet 2014-2017, projektledare professor Monica Axelsson, Stockholms universitet.
 • Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande. Tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet 2007-2011, projektledare professor Inger Eriksson, Stockholms universitet

Övrigt

 • Har tillsammans med professor Staffan Selander, Stockholms universitet, utvecklat en modell för analys av multimodala texter (se Publikationer)
 • Vetenskapligt ansvarig för Läslyftsmodulerna Skriva i alla ämnen, årskurs 4-6 respektive 7-9
 • Tillsammans med Kok-Sing Tang, Curtin University, koordinator för ESERA Special Interest Group Languages and Literacies in Science Education.
 • Ingår i Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies https://lnu.se/en/research/searchresearch/ims/ och Centrum för Educational linguistics, https://lnu.se/forskning/sok-forskning/educational-linguistics/, båda vid Linnéuniversitetet. 
 • Samarbetar med forskare vid National Institute of Education, Singapore, Curtin University, Australien, Waikato University, Nya Zealand och Simon Fraser University, Kanada.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Kristina Danielsson. Linguistics and Education 35, 88-99

  This study is framed within social semiotic perspectives on multimodality, and it has a twofold aim. The primary aim is to analyze the ways in which teachers draw on different semiotic resources when introducing a new scientific concept in secondary school science classrooms, and to link the results to modal affordance. A secondary aim is to try out parallel analyses of different modes in multimodal meaning making using the ideational meta-function of the SFL framework. Analyses are based on instructional episodes when chemistry teachers introduced the atom as a scientific phenomenon. The main focus of the analyses is on processes used in different modes and how these depict the atom as either static or dynamic. The framework proved fruitful, and analyses revealed important patterns as to what aspects of the atom were given through what mode(s), something which could partly be linked to modal affordance. The results are discussed in relation to its implications for research and education.

 • 2016. Kristina Danielsson, Staffan Selander. Designs for Learning 8 (1), 25-36

  The re-conceptualisation of texts over the last 20 years, as well as the development of a multimodal understanding of communication and representation of knowledge, has profound consequences for the reading and understanding of multimodal texts, not least in educational contexts. However, if teachers and students are given tools to “unwrap” multimodal texts, they can develop a deeper understanding of texts, information structures, and the textual organisation of knowledge. This article presents a model for working with multimodal texts in education with the intention to highlight mutual multimodal text analysis in relation to the subject content. Examples are taken from a Singaporean science textbook as well as a Chilean science textbook, in order to demonstrate that the framework is versatile and applicable across different cultural contexts.

  The model takes into account the following aspects of texts: the general structure, how different semiotic resources operate, the ways in which different resources are combined (including coherence), the use of figurative language, and explicit/implicit values. Since learning operates on different dimensions – such as social and affective dimensions besides the cognitive ones – our inclusion of figurative language and values as components for textual analysis is a contribution to multimodal text analysis for learning.

 • 2014. Kristina Danielsson, Staffan Selander.

  Bokens första del ger en introduktion till multimodalitet och hur texter kan representera kunskap på olika sätt. Här presenteras också en modell för analys av multimodala texter och didaktiska implikationer för arbete med sådana texter presenteras.  I bokens andra del görs närläsningar och exempelanalyser av pappersbaserade och digitala pedagogiska texter i olika ämnen och för olika åldrar. 

 • 2013. Kristina Danielsson. Literacy i laeringskontekster, 120-136
 • 2013. Kristina Danielsson. Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet, 169-188
 • 2011. Kristina Danielsson. Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor, 161-237
 • 2011. Kristina Danielsson. Tekst og tegn, 121-143
 • 2010. Kristina Danielsson. IARTEM e-journal 3 (2), 1-28

  The article draws on the notion that the process of gradually becoming part of new social contexts always involves a gradual enculturation into the discourse of the field, and also that the responsibility of the educational systems is to give students opportunities to develop their literacy competence in various subject areas. The article also argues for an explicit text focus in science classrooms, due to the complexity of texts used in the area, especially regarding multimodality. For the purpose of discussing these issues, an analysis of literacy events in a chemistry classroom has been done. The starting point was to investigate what semiotic resources connected to a multimodal concept of texts were used, and how, with a special interest in meta-textual classroom discussions. The results of the analysis reveal that the students come across a number of different texts in the chemistry classroom, but that longer running texts neither are read nor written in the classroom and that almost no meta-textual discussions take place. Pedagogical implications of the results are discussed.

 • 2010. Kristina Danielsson. Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, 71-144
 • 2012. Kristina Danielsson, Monica Axelsson. Literacy practices in transition, 142-166
Visa alla publikationer av Kristina Danielsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa