Profiles

Margareta Aspán. Photo: Björn Dalin.

Margareta Aspan

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 54
E-post margareta@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 310
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor, biträdande prefekt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Undervisning

I förskollärarprogrammet har jag bland annat undervisat inom kursen Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag, (7.5 hp ), samt haft handledning och examinatorsuppdrag liksom kursansvar inom kursen Självständigt arbete.

Jag medverkar och har kursansvar inom masterkurserna Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område samt Barnets bästa i barnkulturen, som ges vid Centrum för barnkulturforskning vilka kan läsas inom Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap" (tidigare  "Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter”) eller som fristående kurser. 

Forskning

Min licentiatuppsats (Aspán 2005) liksom min avhandling (Aspán 2009) berör frågan om barns möjligheter att vara delaktiga i skolvardagen. Med utgångspunkt i olika projekt och riktade insatser i skolan – både kring elevinflytande, antimobbningsarbete och undervisning för socioemotionellt lärande – studeras vuxnas och barns positioner, och därutifrån förutsättningar för barn att i skolan bli tagna på allvar.

Under perioden hösten 2017 till våren 2020 arbetar jag med en studie kring hur Kungliga Operans avdelning Unga på Operan erbjuder alla elever inom en F-9-skola möjligheter att erfara estetiska uttryck och estetiskt lärande. Studien fokuserar lärandeprocesser samt samspel och förhandlingar mellan elever, lärare och de konstnärliga utövarna/pedagogerna. Elevers möjlighet till delaktighet är en viktig aspekt i studien.

  • Varför är drottningens rum mindre än kungens?
  • Hur ofta är kungen på Operan?
  • Hur ofta är Stefan Löfven på Operan?

Detta är frågor som elever ställt under besök på Kungliga Operan inom Unga på Operans projekt i Smedshagsskolan i västra Stockholm. Unga på Operan är den avdelning som har särskilt uppdrag att skapa föreställningar och verksamheter riktade till barn och unga, vissa direkt mot enskilda skolor. Smedshagsskolan erbjuds, genom särskilda medel under tre år, en mängd konstnärliga aktiviteter: till skolan kommer Unga på Operans pedagoger och håller workshops i scenografi, drama och opera; musiker och sångare besöker skolan med musikaliska framträdanden och för samtal med eleverna; elever åker till Operahuset för att uppleva föreställningar på plats. En återkommande del har varit Unga Guidar Unga, där eleverna i årskurs 5 guidar årskurs 2 runt i huset. De berättar då om Operans historia, Gustav III, de många rummen, teknik, musik, balett, kostym och om hur många olika yrkeskunskaper som krävs för en uppsättning.

Som forskare under projektperioden följer jag de yngre eleverna, från förskoleklass till och med årskurs 6, för att undersöka vad barn erfar av denna breda verksamhet. Mina frågor rör vad som händer då professionella konstutövare samverkar med skolan kring estetiska lärprocesser, och på vilket sätt estetik kan bidra till att utveckla och fördjupa skolans demokratiska uppdrag. Jag vill undersöka barns möjligheter till och upplevelser av delaktighet, vilket utgår från intentionerna i FN’s konvention om barnets rättigheter. I forskningsprojektet undersöks elevernas möjligheter till delaktighet i utforskande och skapande processer genom olika uttrycksformer.

I intervjuer har elever fått tala om vad de varit med om tillsammans med Unga på Operan. Ibland får de rita och berätta, som här då en elev i årskurs 2 visar hur
barnet Bobo i föreställningen När då då, av Pija Lindenbaum, längtar efter att göra något tillsammans med pappa Papsen. Bobo ville åka till månen, men det bidde ingenting med det…

Från och med hösten 2019, skolprojektets avslutande termin, kommer olika typer av rapporter att publiceras, såväl vetenskapliga artiklar som populärvetenskapliga texter. Information kommer att finnas på min profilsida på Stockholms universitet samt på Unga på Operans hemsida. Forskningsprojektet finansieras av Wallenius Lines samt Stockholms universitet.

                                                            

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa