Stockholms universitet

Marie EvertssonProfessor

Om mig

Marie Evertsson är Professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik vid Institutet för social forskning (SOFI). Evertsson är PI för ERC-projektet GENPARENT (ERC 2017, Consolidator Grant # 771770).  

Undervisning

Evertsson är kurskoordinator för Gender and Gender Structures: Change and Stability in Institutions, Policies and Practices, (7,5 ECTS credits) på avancerad nivå vid Sociologiska institutionen.

Forskning

Evertssons forskning fokuserar på ojämlikheter i hemmet och på arbetsmarknaden. Hon studerar fördelningen av betalt och obetalt arbete i hemmet och i vilken utsräckning familjepolitiken påverkar kvinnor och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Evertsson har ett ERC Consolidator Grant för att studera föräldrablivande och fördelning av omvårdande och betalt arbete i olikkönade och samkönade par i Norden, Nederländerna och USA. GENPARENT-projektet (ERC CoG #771770) startade i augusti 2018. 

Evertsson har också koordinerat Transparent-projektet; ett internationallt samarbete med fokus på hur föräldrablivandet formas av familjepolitik och inställning till könsroller och jämställdhet. Projektet omfattar Sverige, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Schweiz, Spanien, Italien, Polen och Tjeckien. Evertsson koordinerade nätverket tillsammans med Prof. Daniela Grunow, Goethe University of Frankfurt och de är tillsammans redaktörer för antologierna Couples' Transitions to Parenthood: Analysing Gender and Work in Europe (2016), och New Parents in Europe. Work-Care Practices, Gender Norms and Family Policies (2019).

Forskningsprojekt