Profiles

Martin Rogberg

Martin Rogberg

Projektkoordinator

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 31 26
E-post martin.rogberg@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1705
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Stockholms universitet har fått uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever inom projektet Samverkan för bästa skola.

Martin Rogberg är ansvarig för det nationella forskningsstödet. Läs mer här

Pressmeddelande Stockholms universitet nav i "Samverkan för bästa skola"
Regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola
Skolverkets information om Samverkan för bästa skola

Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa