Profiles

Photo?

Mark Stockett

Forskare

View page in English
Arbetar vid Fysikum
Telefon 08-553 786 86
E-post mark.stockett@fysik.su.se
Besöksadress Roslagstullsbacken 21 C, plan 4, Albano
Rum C4:3027
Postadress Fysikum 106 91 Stockholm

Om mig

Med stöd av en etableringsbidrag från Vetenskapsrådet , jag skapar ett självständigt forskningsprogram för att mäta de elektroniska egenskaperna av kalla molekylära joner i  gasfas med hjälp av verkanspektroskopi. Denna forskning kommer att bedrivas med hjälp av den DESIREE infrastruktur på SU.

Senast uppdaterad: 28 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa