Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nicklas DennermalmDoktorand

Om mig

Jag är folkhälsovetare med bakgrund inom sexuell hälsa och doktorerar sedan hösten 2020. Mitt forskningsprojekt heter Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar och handlar om att testa olika förklaringsmodeller med ett samtida empiriskt material. Ingår i forskargruppen Substance Use Group (SUG). 

Intresseområden är substansbruk, SRHR, sexuell hälsa, HBTQI och sexarbete. 

Huvudhandledare: Patrik Karlsson
Handledare: Mats Ekendahl

Tidigare publikationer

Dennermalm et al (2022) Conceptualizing safer sex in a new era: Risk perception and decision-making process among highly sexually active men who have sex with men PLOS Global Public Health

Dennermalm et al (2021) Sex, drugs and techno - a qualitative study on finding the balance between risk, safety and pleasure among men who have sex with men engaging in recreational and sexualised drug use. BMC Public Health.

Dennermalm et al (2019) You can smell the freedom - A qualitative study on perceptions and experiences of sex among Swedish men who have sex with men in Berlin. BMJ Open.

Dennermalm (2013) Resistance to the Swedish model through LGBTQ and sex work community collaboration and online intervention. Digital culture and society.

Conference presentations

Dennermalm et al (2019) Before, during and after sex - Understanding risk reduction practices by highly sexually active men who have sex with men. Oral abstract, IUSTI 2019 European Congress. 

Undervisning

Jag är kursansvarig på Sexologi I på avancerad nivå tillsammans med Palle Storm. Där undervisar i teoretiska perspektiv på sexualitet, källkritik, chemsex och sexarbete. Jag är dessutom gästlärare på termin 3, 4 och 6.  

Forskningsprojekt