Stockholms universitet

Forskargrupp Substansbruksgruppen (SUG)

Vi bedriver forskning och undervisning kring substansbruk (av t ex alkohol och narkotika) och beteendeproblem (t ex spel).

Tematiskt täcker våra olika projekt in tre övergripande områden:

  • Hur politik och ideologi inom substansbruksområdet formar människors vardag.
  • Praktiknära studier av interventioner inom socialtjänst men även inom hälso-/sjukvård och frivilligorganisationer.
  • Brukarperspektiv på interventioner, förändringsprocesser och livsvillkor.

Vi ses ca en gång per månad för seminarium eller workshop. Substansbruksgruppen är öppen även för tillfälligt deltagande.

Gruppbeskrivning

Substansbruksgruppens forskningsprojekt:

Att förebygga ohälsa bland anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Förklaringsmodeller, utbud och efterfrågan av stöd

Hjälpsökandets dilemman

Lagstiftningen kring spel om pengar har blivit föremål för omfattande förändringar. Vad har det inneburit för människor med spelproblem? Är det lättare att få hjälp och vilket stöd erbjuds? 

Rätt beslut i rätt tid

Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar? En empirisk analys av olika förklaringsmodellers relevans för Sverige.

Återhämtning och identitet – en 10-årsuppföljning av personer som varit i behandling

Att förebygga ohälsa bland anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem. Förklaringsmodeller, utbud och efterfrågan av stöd.

 

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Mats Ekendahl

Professor

Institutionen för socialt arbete
Mats Ekendahl

Medlemmar

Alexander Björk

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Alexander Björk. Foto: Niklas Björling

Nicklas Dennermalm

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Nicklas Dennermalm

Jesper Dunell

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Jesper Dunell. Foto: Rickard Kilström, Stockholms universitet

Hans Gunnar Edvin Fagerström

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Hans Fagerström. Foto: Pontus Maina, Stockholms universitet

Karin Heimdahl Vepsä

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Karin Heimdahl Vepsä Foto:Rickard Kilström Stockholms universitet

Sofia Huusmann Härd

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
SH

Patrik Karlsson

Professor

Institutionen för socialt arbete
Patrik Karlsson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Josefin Månsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström

Eva Samuelsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson

Anneli Silvén Hagström

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Anneli Silvén Hagström

Lisa Skogens

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Lisa Skogens profilfoto

Ninive von Greiff

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Ninive von Greiff. Foto: Rickard Kihlström, Stockholms universitet

Forskningsprojekt