Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Niklas ErikssonForskare

Om mig

Niklas Eriksson (f. 1976) är docent vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet och specialiserad på marinarkeologi. 

I Östersjöns bräckta vatten kan bevara sjunkna skepp i århundraden, som intakta stående byggnader fast på havets botten. Med inspiration från hur forskare från olika discipliner analyserat hus, borgar, landskap och andra byggda miljöer med avseende på rumsindelning, bruk, rörelsemönster och vardagliga praktiker har jag analyserat intakta skeppsvrak, något som bland annat mynnat ut i doktorsavhandlingen Urbanism under Sail: An Archaeology of fluit ships in Early Modern Everyday Life (2014).

Efter disputationen hade jag en första postdokanställning inom projektet Ships at War - Early Modern Maritime Battlefields in the Baltic, som finansierades av Östersjöstiftelsen och som var förlagt vid Södertörns högskola. Det resulterade bland annat i monografin Riksäpplet: arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp (2017, Nordic Academic Press). I boken går jag igenom hur historieskrivningen kring flottans nederlag under skånska kriget påverkat marinarkeologin kring Riksäpplet och andra vrak. Utöver att undersöka vrakplatsen använde jag mig i stor utsträckning av föremål i museisamlingar.

Under 2017-18 hade jag en andra postdokanställning genom CEMAS - Centrum för maritima studier - som är ett samarbete mellan Statens maritima och transporthistoriska museer och Stockholms universitet. Inom ramen för denna och en tvåårig forskartjänst på Institutionen för arkeologi och antikens kultur fokuserade jag på hur det tidigmoderna landskapet utmed farlederna gestaltats och organiserats med avseende på kontroll över passerande farkoster och människor. Det hela resulterade bland annat i monografin Stormaktsskärgård: Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm (2022).

Jag har varit involverad i och publicerat många olika marinarkeologiska underökningar, bland annat Mars (1564), Resande mannen (1660) och Svärdet (1676), ”Spökskeppet”, Anna Maria, ”Jutholmsvraket” och andra. Jag ägnar mig även åt paleografim, skriftliga källor och arkivforskning, något som bland annat ledde till identifieringen av det så kallade ”Dalarövraket” som flottans struss Bodekull.

Sedan februari 2021är jag anställd inom programmet Glömda flottan som finansieras av Riksbankens jubileumsfond (se mer här: Vrak - Den glömda flottan – en djupdykning i en oskriven maritim historia) för att skriva ett större översiktsverk om Den svenska skeppsarkitekturens historia 1450-1850. Programmet pågår i sex år.

Andra pågående undersökningar är en undervattensstudie av den förhistoriska hamnen utanför Asine i Grekland (Asine revisited – A maritime archaeological project at Asini - Stockholm University (su.se)) och ett samarbetsprojekt kring undersökningen av vraket efter en välbevarad flöjt i Finska viken (“The Swan” – 1636 – Badewanne.fi)

Podcast om skulpturer på skepp: 17. Galjonslejon eller modelejon? Om stormaktstidens skeppsutsmyckningar med Niklas Eriksson – Stolpe Stories | Podd på Spotify 

Föreläsning om identifieringen av Bodekull  Föreläsning av Niklas Eriksson. Maritimt symposium: Perspektiv på den svenska sjömakten. - YouTube

Föreläsning om skulpturer på 1600-talsskepp Del 2 av 3 - Symboler i krig, fred och främmande vatten – Axess

 

Podcast: the ship Riksäpplethttps://podtail.com/podcast/sjohistorisk-podd/sjohistorisk-podd-om-regalskeppet-som-glomdes/

Föreläsning om Resande mannen wreck (In Swedish): https://www.youtube.com/watch?v=Gu7pHDhYbTo&t=41s

 

Publikationer i urval, se även https://su-se.academia.edu/NEriksson

Monografier

Eriksson, N. 2022, Stormaktsskärgård: landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm, Lund: Nordic Academic Press.

Eriksson, N. 2017, Riksäpplet: arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp, Lund: Nordic Academic Press. (refereegranskad via Kriterium). ISBN 9789188168795

Eriksson, N. 2014. Urbanism under Sail: An Archaeology of fluit ships in Early Modern Everyday Life, Södertörn Doctoral Dissertations 95. ISBN 9789187843020

Redaktörskap

Edberg, R. & Eriksson, N. (red.) 2020, Aktuell marinarkeologi: Texter från ett seminarium på Vasamuseet och Sjöhistoriska museet, Stockholm, 13–14 maj 2019, ISSN 1401-0275

Refereegranskade artiklar och bokkapitel.

Eriksson, N., 2021, Baltic and east European shipbuildinginfluences in the Swedish Empire: tracing local and inter-regionalshipbuilding traditions from the armedvessel Bodekull, built 1659-1661 and sunk 1678, In: Giulia Boetto, Patrice Pomey, Pierre Poveda (eds.) Open Sea, Closed Sea: Local and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding: Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Marseilles 2018, Marseille: CNRS Editions, 2021, s. 51-56  

Eriksson, N. 2021, The Bellevue Wreck: A recent study of a large, late medieval shipwreck in Dalarö harbour, Sweden: a possible hulk? The International Journal of Nautical Archaeology, 50:1, 116-129 DOI: 10.1080/10572414.2021.1945897 

Eriksson, N. 2020. Figureheads and symbolism between the medieval and the modern. The ship Griffin or Gribshunden, one of the last Sea Serpents? The Mariner's Mirror, 106:3, 262-276. ISSN 0025-3359, DOI: 10.1080/00253359.2020.1778300

Eriksson, N. 2020, Sveriges äldsta skeppsritning: en utredning och ett tolkningsförsök, Forum Navale, 76, s. 14-45, ISSN 0280-6215

Eriksson, N. 2019, How large was Mars? An investigation of the dimensions of a legendary Swedish warship, 1563-64, The Mariner's Mirror, 105:3, 260-274, ISSN 0025-3359, DOI: 10.1080/00253359.2019.1615775

Eriksson, N. 2018, A New View of the ‘Edesö Wreck’: identifying the Swedish naval vessel Bodekull, built 1659–1661 and sunk 1678 from written sources, The International Journal of Nautical Archaeology, vol 47.2: 391–404. ISSN 1057-2414, DOI: 10.1111/1095-9270.12297

Eriksson, N. 2018, Invasionsfartyget som blev en mjölskuta: identifieringen av ”Dalarövraket” som flottans fartyg Bodekull (1661-1678), Forum Navale, 74, s. 12-52. ISSN 0280-6215

Eriksson, N. 2017, The ship Riksäpplet and the introduction of English naval architecture in Sweden in the 17th century, Post-Medieval Archaeology, vol. 51:2, 309-331. ISSN 0079-4236, DOI: 10.1080/00794236.2017.1371376

Eriksson, N. & Rönnby, J. 2017. Mars (1564): the initial archaeological investigations of a great 16th-century Swedish warship, International Journal of Nautical Archaeology, vol 46:1, s. 92-107. ISSN 1057-2414, DOI: 10.1111/1095-9270.12210

Eriksson, N., 2015, Fragment av stormaktens försvarspolitik: Skulpturerna från regalskeppet Riksäpplet, sjösatt 1661, I Finskt museum 2013-2015, s. 173-189. ISSN 0355-1814

Eriksson, N., 2015, Lodging in a fluitship; the material setting of everyday life on board Anna Maria of 1694, Journal of Maritime Archaeology, 10:1, s. 45-63. ISSN 1557-2285, DOI: 10.1007/s11457-015-9134-3

Eriksson, N., 2014, The Edesö Wreck: the hull of a small, armed ship wrecked in the Stockholm archipelago in the latter half of the seventeenth century, International Journal of Nautical Archaeology, 43.1, s. 103–114. ISSN 1057-2414, DOI: 10.1111/1095-9270.12039

Eriksson, N., 2014, Seglande halsgavelhus: om skulpturer på flöjtskepp i Sverige och Nederländerna under tidigmodern tid, Historisk tidskrift, 134.3, s. 385-408. ISSN 0345-469X,

Eriksson, N., 2013, Sailing, sleeping and eating on board seventeenth century ships: Tapping the Potential of Baltic Sea shipwrecks, with regard to the Archaeology of Space, In: Adams, J. & Rönnby, J. (eds. ) Interpreting Shipwrecks: Maritime Archaeological Approaches, Southampton: Highfield Press, s. 97-109. ISSN 1650-433X

Eriksson, N., 2012, Recording a large Three-dimensional ship-structure – thoughts rendered from the Dalarö-wreck project, In: J.C. Henderson (ed.) Beyond Boundaries. The 3rd International Congress on Underwater Archaeology, IKUWA 3, London 2008. RGK, s. 193-198. ISBN: 978-3-7749-3800-7 

Eriksson, N., 2012, The Lion Wreck: a survey of a seventeenth -century Dutch merchant ship – an interim report, International Journal of Nautical Archaeology, 41.1, s. 17-25. ISSN 1057-2414, DOI: 10.1111/j.1095-9270.2011.00319.x

Eriksson, N. and Rönnby, J. 2012. ‘The Ghost Ship’. An Intact Fluyt from c.1650 in the Middle of the Baltic Sea, International Journal of Nautical Archaeology, 41.2, s. 350-361. ISSN 1057-2414, DOI: 10.1111/j.1095-9270.2012.00342.x

Eriksson, N., 2010. Between Clinker and Carvel: Aspects of hulls built with mixed planking in Scandinavia between 1550 and 1990, Archaeologia Baltica, 14:2, s. 77-84. ISSN 1392-5520

Annat vetenskapligt, proceedings, bokkapitel mm

Eriksson, N. 2021. The architecture of the early modern sea routes into Stockholm, I: Ekström, S. & Müller, L. (red.) Facing the Sea: Essays in Swedish Maritime Studies, Lund: Nordic Academic Press, s. 15-40. 

Eriksson, N. 2020. Skisser, modeller och schampluner: spåren efter de första skeppsbyggnadsarkitekterna, I: Linderoth, A. (red.) Fredrik Henrik af Chapman: myt & verklighet, Karlskrona: Marinmuseum, s. 33-47. ISSN 1404-0581

Eriksson, N. 2020. Mellan galjonslejon och modelejon, I: Almqvist, K. & Helbaek Tirén, S. (red.) Havets bildspråk: Galjonsfigurer och symboler, Stockholm: Bokförlaget Stolpe, 223-233. ISBN 9789198523782 

Eriksson, N. 2020. Between lion figureheads and lions of fashion, I: Almqvist, K. & Helbaek Tirén, S. (red.) The imagery of the sea: figureheads and symbols, Stockholm: Bokförlaget Stolpe 223-231, ISBN 9789198523799

Eriksson, N. 2020. Byggnadsarkeologi på havets botten: Om rumslighet och vardagliga praktiker ombord på tidigmoderna skeppsvrak i Dalarö hamn, I: Edberg, R. & Eriksson, N. (red.) 2020. Aktuell marinarkeologi: Texter från ett seminarium på Vasamuseet och Sjöhistoriska museet, Stockholm, 13–14 maj 2019, Stockholm marine archaeology reports 8, Stockholm, s. 71-82 ISSN 1401-0275

Eriksson, N. 2020. Maktanspråk snidade i trä. Skulpterad symbolik på 1600-talsskepp. I Forssberg, A. M. (red) Skulpturerna på Vasa. En berättelse om makt. Stockholm: Vasamuseet, s. 43-59.

Eriksson, N. 2020. Carving out a claim to power: Symbolism on seventeenth-century ships. In Forsberg, A.-M. (ed.) Vasa’s Sculptures – A Story of Power, Stockholm: The Vasa Museum, p. 43-60.

Eriksson, N. et al 2019, Gribshunden – medeltidens modernaste skepp, I: Gribshunden (1495) medeltidens modernaste skepp, Blekingeboken 97, s. 11-40.

Eriksson, N. 2019. Gribshunden: Vraget af kong Hans´skib, Skalk, nr 2, 6-12

Eriksson, N. 2019, Vraket efter Gribshunden (c. 1483-1495) – ett unikt exempel på medeltida skeppsarkitektur, Forum Navale, 75, s. 80-91, ISSN 0280-6215

Eriksson, N. 2019. Heroes, Cowards and Their Shipwrecks: Thoughts on the Maritime Archaelogy of the Scanian War (1675-1679), In Rönnby, J. (ed.) On War on Board: Archaeological and historical perspectives on early modern maritime violence and warfare, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, s. 73-96, ISSN 1650-433X

Eriksson, N. 2019. Gribshunden - det sista drakskeppet? Gränsløs 10, Centrum för öresundsstudier, Lunds universitet, s. 11-27, ISSN 2001-4961

Eriksson, N. 2019. Med ting och text i samma båt: Arkeologi och historia kring strussen Bodekull, förlist 1678, I. Ljung, C., Andreasson Sjögren, A., Berg, I., Engström, E., Hållans Stenholm, A-M., Jonsson, K., Klevnäs, A., Qviström, L., Zachrisson, T., (red.) Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén, Lund: NAP,s. 38-39, ISBN: 9789188909121

Eriksson, N. 2017, Riksäpplet (1676): resurrecting a neglected wreck, In Litwin, J. (Ed.) Baltic and beyond: Change and continuity in shipbuilding: Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, National Maritime Museum, Gdansk, s. 39-48.

Eriksson, N. 2017, Eftermedeltida skeppsvrak: reflektioner kring marinarkeologi och historisk arkeologi med exempel från Östersjön, I: Uldum, O. & Sylvester, M. Nordisk marinarkæologi fast forankret, Rudkøbing:Langelands Museum, s. 101-116, ISBN: 978-87-92619-10-5

Eriksson, N. 2017. Svärdet (1663-1676) - ett regalskepp byggt på holländskt manér, META historiskarkeologisk tidskrift, s. 7-26. ISSN 2002-0406

Eriksson, N., 2016, The architecture of a great 16th century warship: results from the initial surveys of Mars (1564), Proceedings from IKUWA V, Carthagena, s. 824-836, URN: urn:nbn:se:sh:diva-26499

Eriksson, N. 2016. Gribshunden (1495): vraket efter ett medeltida kravellskepp, Marinarkeologisk tidskrift, nr 1, s. 4-10,

Eriksson, N. 2015. Archaeology of complete ships: on the potential of well-preserved wrecks of 17th century merchant fluyts in the Baltic Sea, In. Tripati, S. (ed.) Shipwrecks around the World: Revelations of the past, New Delhi: Delta Book World , 2015, 176-192, ISBN: 9788192624440

Eriksson, N., 2014. Det stolta skeppet, I. Arnshav, M. (red.) Svenska sjömanstatueringar, Stockholm: Medströms bokförlag, 2014, 73-87

Eriksson, N. 2013. Återfunnen – förlista Resande mannen, Populär arkeologi, nr 4, 14-154.3

Eriksson, N. 2013. Resande mannen: ett vrak med potential, Marinarkeologisk tidskrift, nr 3, 19-25. ISSN 1100-9632

Eriksson, N. 2012. Vad ryms i begreppet halvbildning? I Burman, A & Sundgren, P. (red.) Svenska bildningstraditioner, Göteborg: Daidalos, s. 155-167, ISBN: 978-91-7173-386-3

Eriksson, N. 2012. Makalösa Mars: dykarna fann henne till slut, Populär arkeologi, nr 3, s. 20-23.

Eriksson, N. 2012. Bluffade Treileben? Marinarkeologisk tidskrift, nr 3, s. 7-8. ISSN 1100-9632

Eriksson, N. 2012. Mars - en ny bekantskap, Marinarkeologisk tidskrift, nr 2, 10-13.

Eriksson, N. 2008. An early “half carvel” in the Northern Baltic, Maritime Archaeology Newsletter from Denmark, ISSN 1902-0708, Vol. 23, nr 1, 4-9. ISSN 1902-0708

Eriksson, N. 2007. Arkeologi i Selångersån, Åkrokenvraket från 1500-talet, Populär arkeologi, nr 2, 12-14.

Arkeologiska rapporter

Eriksson, N., 2018. Skeppsvrak i Haninge skärgård, i Röst, A. (red.) Haninge - kulturhistorisk översikt, Haninge, s. 30-34

Eriksson, N. 2015. Skeppsarkeologisk analys, I. Rönnby, J. (Red.) Gribshunden (1495), Skeppsvrak vid Stora Ekön, Marinarkeologisk undersökning 2013-2015, Blekinge museum rapport 2015:21, s. 13-32.

Eriksson, N. 2014. Skeppet Mars (1564), Fältrapport etapp III, Södertörns högskola. ISBN: 978-91-980346-3-9

Eriksson, N. 2013. Skeppsarkeologisk analys, In Rönnby, J. (ed.) Skeppet Mars (1564). Fältrapport, etapp II. Södertörn arkeologiska rapporter och studier, Stockholm, s. 11-22. ISBN: 978-91-980346-2-2

Eriksson, N., During, C., Holmlund, J., Rönnby, J., Sjöblom, I., and Ågren, M., 2013, Resande mannen (1660), Marinarkeologisk rapport 2012, Södertörn arkeologiska rapporter och studier, Stockholm. ISBN: 978-91-980346-0-8

Eriksson, N. 2012. Skeppsarkeologisk analys, In Rönnby, J. (ed.) Skeppet Mars (1564). Fältrapport, etapp I. Södertörn arkeologiska rapporter och studier, Stockholm, s. 7-15. ISBN: 978-91-975039-9-0