Profiles

Noam Ringer

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post noam.ringer@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Noam Ringer och jag är psykolog och doktorand på Intuitionen för pedagogik och didaktik. Under min hela yrkeskarriär har jag arbetat med barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, ett område som jag verkligen brinner för. Mina arbetslivserfarenheter, som psykolog inom Habilitering och Hälsa, som skolpsykolog i varierade skolor samt som psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin, har gett mig en fantastisk möjlighet att arbeta med familjer och barn med diagnoser inom autismspektra och ADHD. 

Målet med mitt arbete som psykolog har alltid varit att förbättra barnets och familjens livskvalité och att hjälpa barnet att nå sin maximala förmåga. Med hjälp av mina handledare skulle jag vilja undersöka meningen med diagnosen ADHD för barnen som har fått diagnosen och för deras familjer. 

Att barnet har vissa svårigheter är något som de flesta familjerna redan är medvetna om även innan barnet har fått en diagnos. Då är det intressant att ställa frågan- vilket värde har själva diagnosen? Hur upplever barnet, barnets syskon och föräldrarna diagnosen i vardagen? Vilken funktion har diagnosen för inkluderingen och exkluderingen av barnen i familjen och samhället? Vilken betydelse har diagnosen för barnets identitet? 

I projektet kommer familjer och barn att intervjuas i hemmiljö vid tre tillfällen: en kort tid efter att barnet har fått diagnosen, ett år och två år efter diagnostiseringen. De tre olika tidpunkterna kommer att ge oss möjlighet att studera betydelsen av diagnosen under en längre tid. 

Mina handledare är professor Anders Gustavsson, Robert Ohlsson samt Paula Mählck.

Senast uppdaterad: 9 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa