Profiles

Nadezjda Zorikhina Nilsson 2017

Nadezjda Zorikhina Nilsson

Professor i slaviska språk med inriktning på modern ryska

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 49 75
E-post nadezjda.zorikhina@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

 

2014  professor i slaviska språk med inriktning på modern ryska (SU)

2012  professor i ryska med språkvetenskaplig inriktning (GU)

2005  docent i slaviska språk (GU)        

1998  filosofie doktorsexamen i slaviska språk (GU)

1982  filosofie magisterexamen i ämnet ”Ryska språket och dess litteratur” med kvalifikationen ”filolog-rusist, lärare i ryska som främmande språk med kunskaper i franska” (Leningrads universitet)

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom följande forskningsområden: rysk grammatisk och lexikalisk semantik, kontrastiv lingvistik, korpuslingvistik, synkronisk språktypologi (slaviska språk) och översättningsteori. Till övriga intresseområden hör rysk stilistik och retorik, kognitiv lingvistik, diakronisk språktypologi och praktisk lexikografi.

Modern rysk grammatik

Min forskning ligger främst inom det moderna ryska språket, dess grammatiska och lexikaliska semantik. I min doktorsavhandling analyserade jag semantiken och användningen av positionsverb i modern ryska. Det ryska verbet och dess former och kategorier fortsätter att vara ett av de centrala områdena i forskningen. I ett flertal artiklar och föredrag analyserades bl.a. de perfektiva gerundiernas textuella funktion, imperativformernas semantik och pragmatik, aspektformernas användning i den komplexa satsen.

Kontrastiv lingvistik och grammatisk typologi

I min nuvarande forskning upptar jämförande studier mellan svenska och ryska den centrala platsen – ryskan betraktas i ljuset av svenskan med betoning på satsfogning och skillnader i språklig konceptualisering av världen. Ett huvudämne i forskningen utgör temporala relationer i polypredikativa konstruktioner i svenska och ryska. Ett annat ämne som jag har forskat i är aspekt i olika slaviska språk.

Avslutade forskningsprojekt

Norstedts ryska ordbok. Till en av de under senaste årens mest viktiga händelser inom tvåspråkig rysk-svensk lexikografi och även inom rysk-svensk kontrastiv forskning hör publiceringen av den nya Norstedts ryska ordbok (928 s.). Ordboken är ett resultat av det sexåriga samarbetet (2000‒2006) inom en stor internationell svensk-rysk forskningsgrupp (UU, SU, GU; MGU (Moskva), SPbGU (S.-Petersburg). Projektet finansierades av Svenska Institutet och Norstedts förlag. Ordboken är den första i sitt slag på 20 år och baserar sig på den senaste forskningen inom både rysk/svensk lexikografi, grammatik och kontrastiva lingvistiska studier. En helt ny utförlig semantisk analys och beskrivning av många ordklasser gjordes. Dit hör bl.a. alla i ordboken inkluderade svenska prepositioner.

Typology of Taxis Constructions. Ett internationellt projekt under ledning av Ryska Vetenskapsakademin, Institutet för lingvistik (S.-Petersburg, 2005-2008) avslutades med en kollektiv monografi, 906 s.

Typology of Taxis Constructions in Slavic languages. Ett internationellt projekt under ledning av Ryska Vetenskapsakademin, Institutet för lingvistik (S.-Petersburg, 2008-2015) med deltagare från 13 länder (Ryska – Nadezjda Zorikhina Nilsson, A. Barentsen). Boken är under redigering.

Publikationer från 2014

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Nadezjda Zorikhina Nilsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa