Profiles

Olle Festuca

Olle Lindestad

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Zoologiska institutionen
Telefon 08-16 15 60
E-post olle.lindestad@zoologi.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 18 B
Rum D522
Postadress Zoologiska institutionen: Ekologi 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar på kurser i ekologi och statistik. Kursledare för orienteringskurs i ekologi höstterminen 2017.

Forskning

Jag studerar insekters livscykler, och hur de följer geografisk variation hos klimatet. Inom en enda insektsart kan det finns betydlig variation i livscykler. Till exempel kan, i ett område med längre varmsäsong, populationer av samma insekt producera två generationer per år istället för en. Hur mycket av den här variationen är genetisk och härrör från pågående naturlig selektion, och hur mycket beror på närmiljön? Vilka evolutionära och ekologiska konsekvenser medför den här typen av livscykelvariation?

För att försöka besvara dessa frågor genomför jag uppfödningsexperiment, där livscykelegenskaper som tillväxt och övervintring, och känslighet för säsongsvariation i t. ex. temperatur och dagslängd, testas hos olika populationer. Jag genomför också genetiska analyser, för att undersöka hur genetisk variation korrelerar med livscykelvariation. Som forskningsart använder jag kvickgräsfjäril, Pararge aegeria.

 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa