Profiles

PB2020

Per Blomqvist

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 762 99
E-post per.blomqvist@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E971
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Filosofie doktor i språkdidaktik och universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Jag disputerade med avhandlingen Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet 2018. Tidigare var jag doktorand (2014-2018) och universitetsadjunkt (2009-2014) vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet samt gästföreläsare (2001-2007) på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och tyska och har undervisat i gymnasieskolan sedan 1999 efter studier vid Aarhus universitet, Humboldt Universität zu Berlin, Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. 

Författare till boken Skrivundervisning - i samspel med litterära texter (Berge & Blomqvist, 2012).

Undervisning

Jag undervisar och handleder i självständigt arbete på grundnivå och på avancerad nivå. Utöver det undervisar jag även i kurser som: 

  • Läroplansteori, ämnesidaktik och bedömning, fokus på språk (US160G)
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik (US160G)
  • Ämnesdidaktik, svenska för ämneslärare (UCG34K)

Jag är kursansvarig för UVK3 och självständigt arbete på grundnivå, och handleder kandidatuppsatser i språkdidaktik.

Publikationer

Samtal om skrivbedömning. Lärares normer, beslut och samstämmighet (2018). Doktorsavhandling, Stockholms universitet.

Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande. Blomqvist, P. (2018). I: Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 4, s. 1–21.

Vad uppmärksammar lärare i samtal om skrivbedömning? Svensklärares normer för beslut om summativ bedömning. Blomqvist, P. (2018). I: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 4, s. 34–55.

Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal. Blomqvist, P., Lindberg, V. & Skar, G.B. (2016). I: Acta Didactica, Vol. 10, Nr. 1, Art. 9, s. 1-22.

Skrivundervisning - i samspel med litterära texter. Berge, A. & Blomqvist, P. (2012). Stockholm: Liber.

Forskning

Min forskning inriktas framför allt på att undersöka skrivbedömning i ett didaktiskt och dialogiskt perspektiv: 

  • Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande
  • Svensklärares normer för beslut om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande
  • Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

Presentationer och workshops

Teachers´ Discussions About Writing Assessment: Expressed Assessment Criteria In Relation To Pedagogical Decision-Making. International Journal of Arts and Sciences' conference, Harvard MIT, Boston, 28 maj 2019; 

Svensklärares normer, didaktiska beslut och betygsomdömen i samtal om skrivbedömning. Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 22 februari 2019;

Bedömningshandlingar och didaktiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Konstfack. University of Arts, Crafts and Design, Stockholm 14 november 2018;

Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal. Grep om skriveopplæring. Skrivesenteret, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, Trondheim 2 november 2017;

Konkurrerande normer i svensklärares summativa bedömningar av gymnasieelevers skrivande. Skriv!Les! 2017, NTNU/Skrivesenteret, Trondheim 9 maj 2017; 

Vad uppmärksammar svensklärare i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande? Skrivesenteret, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, Trondheim 17 november 2016; 

Assessment discourses in teacher group discussions about students' writing. EARLI SIG 1: Assessment and evaluation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 24-26 augusti 2016;

Förväntningsnormer och didaktiska beslut i gymnasielärares skrivbedömningar. Nationella ämnesdidaktiska konferensen NÄD, Malmö högskola 19-21 april 2016;

What kinds of instruction do students need to improve their writing? Nordic Symposium on Testing and Assessing Writing, Sør-Trøndelag University College, Trondheim 28-29 september 2015;

Writing & Thinking Workshop, critical reading and writing. Bard College Institute for Writing and Thinking, Annandale-on-Hudson, New York 3-7 juni 2015.

Senast uppdaterad: 24 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa