Profiles

Per Gynther

Per Gynther

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 61
E-post per.gynther@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2604
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Min bakgrund har jag som utbildad mellanstadielärare och montessorilärare. Jag har också arbetat som skolledare inom grundskolan.  Jag har lång erfarenhet av fortbildning för lärare och handledning av skolor och arbetslag inom såväl förskolan som grundskolan.  Som universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik är jag för närvarande kursansvarig för kurser i utvärdering och skolutveckling, bedömning och montessoripedagogik samt handleder och examinerar studenters examensarbeten på grund och avancerad nivå. Mitt forskningsintresse är undervisning och lärande inom skolan och då särskilt inom det montessoripedagogiska fältet. Sedan flera år tillbaka ingår jag i det internationella nätverket MORE som består av forskare från ett flertal länder som särskilt intresserat sig för montessoripedagogik. Jag är också biträdande redaktör för den nyligen startade tidsskriften Journal of Montessori Research and Education.

Forskning

2016 disputerade jag med avhandlingen ”Möjligheter och begränsningar – om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken”. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till att de i studien medverkande montessorilärarna utförde arbetet i enlighet med de intentioner som de uttryckte samt vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till lärande i arbetet. I studien deltog nio montessorilärare fördelade på fyra olika verksamheter vilka alla hade en tydligt uttalad ambition att bedriva verksamhet i enlighet med montessoripedagogiken. Genom en analys av klassrumsobservationer och intervjuer visar jag hur möjligheter och begränsningar var relaterade till huruvida lärarna hade tillgång till montessorimaterial eller inte. Studien visar också hur en förutsättning för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var att lärarna gjorde sin privata förståelse för pedagogikens teori och praktiska tillämpning tillgänglig för varandra. Vid tillfällen kom detta emellertid inte att äga rum bl.a. beroende på att handlingssätt tagits för givna och/eller sågs som de enda ”rätta”. Då lärarnas handlingsutrymme därigenom begränsades skapades villkor som försvårade en möjlig utveckling av arbetssätt. I de fall då villkoren för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var mer gynnsamma var det tydligt att lärarna inte uppfattade montessoripedagogiken som en “metod” utan snarare som en “modell” som lärarna hade att skapa sin egen metod utifrån. Lärarna kom då tillvarata ett potentiellt handlingsutrymme som annars inte uppmärksammades.

Publikationer och presentationer

Ahlquist, E-M-T. and Gynther, P. (in press). Investigating Variation theory as the basis for teaching development. Journal of Montessori Research.

Ahlquist, E-M.T. and Gynther, P. (2019). Variation Theory and Montessori Education. Journal of Montessori Research & Education, 2(1), pp.13–23. DOI: http://doi.org/10.16993/jmre.12

Ahlqvist, Eva-Maria & Gynther, Per (2016). Reducing the gap between theory and practice. Konferensbidarg 190516, TEPE, Krakow.

Ahlqvist, Eva-Maria, Gustafsson, Christina & Gynther, Per (2018). Montessoripedagogik: Utbildning för en hållbar värld. I Forsell, A. (red) 2018: Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber

Ahlquist, E.-M. et al., (2016). Montessori with an Open Approach. Journal of Montessori Research & Education. 1(1), pp.1–2. DOI: http://doi.org/10.16993/jmre.1

Gynther, Per (2016). Möjligheter och begränsningar. Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken. Diss. Stockholm: Stockholms Universitet
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132533

Ahlqvist, Eva-Maria & Gynther, Per (2016). Why establish a journal about Montessori research? Konferensbidarg 161007, Montessori Europe, Berlin.

Gynther, Per (2015). Thinkingly acting with Montessori material. Konferensbidrag 150305, NERA, Göteborg.

Ahlqvist, Eva-Maria, Gustafsson, Christina & Gynther, Per (2011). Montessoripedagogik i dåtid och nutid. I Forsell, A. (red) 2011: Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber

Gynther, Per (2011). Mönsterlektionen – i gränslandet mellan vetenskap och konst. M.E.R. om Montessori, 2011.

Ahlqvist, Eva-Maria & Gynther, Per (2006). Positivism med mänskligt ansikte. Locus – tidsskrift för forskning om barn och ungdomar nr2/06. Stockholm: Institutionen för individ, omvärld och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm

 Ahlqvist, Eva-Maria, Gustafsson, Christina & Gynther, Per (2005). Montessoripedagogik - en pedagogik för världens alla barn. I Forsell, A. (red) 2005: Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber.

Senast uppdaterad: 15 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa