Profiles

Anders Philipsson

Anders Philipsson

Universitetslektor, studierektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 35
E-post anders.philipsson@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 942
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan 2010 är jag universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Jag disputerade i tvåspråkighetsforskning 2007 på avhandlingen Interrogative Clauses and Verb Morphology in L2 Swedish. Theoretical Interpretations of Grammatical Development and Effects of Different Elicitation Techniques. Den 1 augusti 2017 lämnade jag befattningen som institutionens prefekt, ett uppdrag jag hade innehaft sedan den 1 januari 2012. Sedan oktober 2018 är jag studierektor i svenska som andraspråk.

Undervisning

Jag har undervisat på kurser i svenska som andraspråk och flerspråkighet inom lärarutbildningarna, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt på introduktionskurs på Lärarprogrammet för blivande språklärare. Jag har även undervisat på en kurs på forskarnivå: Tvåspråkighet i utbildningsperspektiv. Jag har handlett flera uppsatser på både grundnivå och avancerad nivå samt examinerat självständiga arbeten.

 

 

Forskning

Då mina ledningsuppdrag har tagit all min tid de senaste åren har jag inte haft så mycket möjlighet att forska. I min tidigare forskning har jag fokuserat på inlärning av svenska som andraspråk hos ungdomar i gymnasieåldern. Jag har även intresserat mig för det kunskapsrelaterade språket och de (oftast explicita) språkliga krav som ställs på eleverna i skolans alla ämnen. På senare tid har jag tillsammans med kolleger på Institutionen för språkdidaktik påbörjat ett projekt om grammatikdidaktik i moderna språk och svenska som andraspråk.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa