Stockholms universitet logo, länk till startsida

Pauline Snoeijs LeijonmalmProfessor

Om mig

I januari 2008 blev jag utnämnd till Professor i Marinekologi vid Stockholms universitet. Tidigare har jag arbetat som professor (2003-2007), universitetslektor (1993-2003), forskare (1989-1993) och doktorand (1982-1989) i växtekologi vid Uppsala universitet. Grundutbildningen i biologi (BSc 1978, MSc 1982) läste jag vid Radbouduniversitetet i Nijmegen, Nederländerna, med tre huvudämnen (examensarbeten): akvatisk ekologi, experimentell ekologi och geobotanik. I mer än 25 år har jag undervisat på grund- och masterkurser i marinekologi vid universiteten i Uppsala och Stockholm, varit handledare för >20 doktorander och examinerat >70.

Mobiltelefon: 0704-932839

 

Forskning

För forskningsbeskrivning: se engelska versionen

 

 

 

Forskningsprojekt