Profiles

Pauline Nordpol Small

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 42 46
E-post pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 432
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

I januari 2008 blev jag utnämnd till Professor i Marinekologi vid Stockholms universitet. Tidigare har jag arbetat som professor (2003-2007), universitetslektor (1993-2003), forskare (1989-1993) och doktorand (1982-1989) i växtekologi vid Uppsala universitet. Grundutbildningen i biologi (BSc 1978, MSc 1982) läste jag vid Radbouduniversitetet i Nijmegen, Nederländerna, med tre huvudämnen (examensarbeten): akvatisk ekologi, experimentell ekologi och geobotanik. I mer än 25 år har jag undervisat på grund- och masterkurser i marinekologi vid universiteten i Uppsala och Stockholm, varit handledare för >20 doktorander och examinerat >70.

Mobiltelefon: 0704-932839

 

Forskning

See English version

Senast uppdaterad: 14 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa