Stockholms universitet

Sara JonssonUniversitetslektor, docent

Om mig

Sara Jonsson är docent i finansiell ekonomi. Hon har en doktors- och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från KTH. 

Undervisning 

Sara har erfarenhet av undervisning i kurser inom Behavioral finance, Corporate finance och Entrepreneurial finance.

Forskning 

Saras forskningsintressen inkluderar finansiering av entreprenöriella företag, hållbar finansiering och hushållens sparbeteende. Hennes forskning har publicerats i internationella tidskrifter såsom Entrepreneurship: Theory and Practice and International Business Review.

Forskningsprojekt