Profiles

Simon Ekström

Docent, Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post simon.ekstrom@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 772
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är anställd som lektor i maritim etnologi vid CEMAS och Stockholms universitet. Förutom undervisning, handledning och forskning innebär detta att jag också försöker bredda det etnologiska intresset för maritima frågeställningar. Studenter och kolleger ska helt enkelt få upp ögonen för vilka spännande och teoretiskt gångbara forskningsfrågor som ligger i skärningspunkten mellan etnologi och maritima frågeställningar.

I mitt eget pågående forskningsprojekt – Homarus gammarus, eller det svarta guldet – är den bärande tanken att både humrar och hummerfiske kan betraktas som fenomen vilka vetter åt flera olika håll. Härigenom framhåller projektet hummerfiskets karaktär av ett lokalt fenomen, samtidigt som både fisket, konsumtionen och meningsproduktionen sker mot bakgrund av regionala- och nationella förhållanden samt en internationell ekonomi.

Min tidigare forskning har dock bedrivits utan maritima förtecken. Huvudsakligen har denna skett inom ramen för de två större projekten ”Nöd och lust” samt ”Orienten i Sverige” (båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond). I det förra skrev jag min doktorsavhandling Trovärdighet och ovärdighet. Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott, Stockholm 1946–50 (2002). Det andra projektet resulterade bland annat i boken Hedersmorden och orden. Berättelser om kultur, kritik och skillnad (2009).

Dessutom är jag sedan hösten 2011 koordinator för Kandidatprogrammet för museer och kulturarv.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Leos Müller, Simon Ekström, Tomas Nilson.

    För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart. Den andra delen innehåller mer avgränsade utblickar. Här behandlas ämnensom sjömanstatueringar, hummerfiske, det unika svenska intressetför fritidsbåtar mm. I stort som smått visar perspektiven på hur viktigt havet varit för både nationen och dess människor.

    Att detta förhållande behöver framhållas i en egen bok förklaras kanske av att havet är ständigt närvarande och ändå lätt glöms bort. Inte minst gäller det havets och sjöfartens betydelse i den svenskahistorieberättelsen.

  • 2015. Maria Bäckman, Simon Ekström. I utkanter och marginaler, 153-164
  • 2014. Simon Ekström. Svenska sjömanstatueringar, 129-138
Visa alla publikationer av Simon Ekström vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa