Stockholms universitet

Simon EkströmProfessor

Om mig

Om mig

Jag är anställd som professor och lektor i etnologi vid CEMAS och Stockholms universitet. Förutom undervisning, handledning och forskning innebär det att jag försöker bredda det etnologiska intresset för maritima frågeställningar. Studenter och kolleger ska helt enkelt få upp ögonen för de många spännande och teoretiskt utmanande forskningsfrågor som ligger i skärningspunkten mellan etnologi och maritima studier. På senare tid har jag varit upptagen med att knyta ihop mitt maritima intresse med frågor om arkiv, museer, kulturarv och genus. En central iakttagelsen är att kulturarvsprocesser är tätt knutna till såväl olika medieformer och -format, som till samhälleligt priviligierade uppfattningar om vad det är som utgör attraktiv och omistlig kunskap om det förflutna.  

Ett avslutat forskningsprojekt, Homarus gammarus, eller det svarta guldet, har belyst människors mångfacetterade förhållande till humrar. Under mycket lång tid har humrar varit viktiga resurser för människors strävanden, oavsett om det handlat om fiske, konst, djurrätt, regional branding eller som meningsbärande ingrediens i lyxiga och/eller erotiska måltider. I ett pågående projekt är det sammanhållande temat istället ett av CEMAS tre nuvarande profilområden: havet och döden. Här riktar jag blicken mot hur ett antal uppmärksammade sjöolyckor med dödlig utgång, varav den senaste är Estonia 1994, har bevarats i det kollektiva minnet. Studien sträcker sig över en period om ca hundra år och fokuserar på hur sjöolyckornas tragiska innehåll har gjorts tillgängligt vid svenska museiutställningar och andra publika arrangemang.  

Min tidigare forskning har bedrivits utan maritima förtecken. Här kan i första hand nämnas doktorsavhandlingen Trovärdighet och ovärdighet. Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott, Stockholm 1946–50 (2002), samt Hedersmorden och orden. Berättelser om kultur, kritik och skillnad (2009). Dessutom har jag sedan hösten 2011 varit inblandad i Kandidatprogrammet för museer och kulturarv, mestadels i rollen som koordinator.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • From Excerpt to Cosplay

  2020. Simon Ekström. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 12 (1), 116-140

  Artikel

  The aim of this article is to shed some light on the situation that occurs when scholarly knowledge, once highly valued, is successively undermined, while elements of the same learning live on as attractive resources to other stakeholders. More accurately, the research question relates to the process that starts with many ethnologists who, over time, come to increasingly view formerly important materials as less relevant to their own academic issues. For the sake of the argument, the Nordic Museum’s extensive collection of excerpts concerning folk customs and beliefs is used as an eye-opening case study. During the 1960s and 1970s, folklore researchers and ethnologists retreated from researching those lingering traces of the past—of which the Nordic Museum’s excerpt collection constitutes a powerful material centre—and thus this field was left free for others to claim. By drawing attention to both the productive force of the Nordic Museum’s collection of excerpts, and a number of contemporary and popular representations of ancient folklore, this article actualises a set of questions that deal with the relationship between new and old knowledge; for what becomes of previously sought after academic learning, once treasured in the Nordic Museum Archive, when the vast majority of the discipline heads for new materials, methods and theories?

  Läs mer om From Excerpt to Cosplay
 • Sjövägen till Sverige

  2016. Leos Müller, Simon Ekström, Tomas Nilson.

  Bok

  För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart. Den andra delen innehåller mer avgränsade utblickar. Här behandlas ämnensom sjömanstatueringar, hummerfiske, det unika svenska intressetför fritidsbåtar mm. I stort som smått visar perspektiven på hur viktigt havet varit för både nationen och dess människor.

  Att detta förhållande behöver framhållas i en egen bok förklaras kanske av att havet är ständigt närvarande och ändå lätt glöms bort. Inte minst gäller det havets och sjöfartens betydelse i den svenskahistorieberättelsen.

  Läs mer om Sjövägen till Sverige

Visa alla publikationer av Simon Ekström vid Stockholms universitet