Stockholms universitet

Susan NiknamiForskare

Om mig

I am a researcher at the Swedish Institute for Social Research (SOFI). My research concerns economics of crime, economics of inequality and immigration and integration. More information can be found here.

 

Publications

The School Achievements of Refugee Children: Lessons from Sweden, with Hans Grönqvist, Nordic Economic Policy Review, pp. 159-185, 2017

Intergenerational Transmission of Education among Female Immigrants, Review of Economics of the Household, 2015

Alcohol Availability and Crime: Lessons from Liberalized Weekend Sales Restrictions, with Hans Grönqvist, Journal of Urban Economics, 81(3), pp. 77-84, 2014

Income Inequality and Health: Lessons from a Refugee Residential Assignment Program, with Hans Grönqvist and Per Johansson, Journal of Health Economics, 31(4):617-629, 2012

Ankomst och härkomst – en ESO rapport om skolresultat och bakgrund, with Hans Grönqvist, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017

Bakom siffrorna - unga som varken arbetar eller studerar, with Lena Schröder, Swedish National Board for Youth Affair, Stockholm, 2014

Ethnic minority youths in Denmark, Finland, Norway and Sweden, book chapter in Social Regulation in Nordic Welfare States,with Lena Schröder and Eskil Wadensjö, forthcoming, Edward Elgar, UK.

En introduktion till forskningsområdet inkomstojämlikhet och hälsa, Bokanmälan Ekonomisk Debatt, 2013.

Nyanlända utrikes födda på och utanför arbetsmarknaden, with Hans Grönqvist, Expert report commissioned by the Swedish Ministry of Labour, included in SOU 2012:69 Med rätt att delta: nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden, Bilaga 2, 2012

Utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning, with Lena Schröder, Expert report commissioned by the Ministry of Labour, 2012

Inkomstskillnader och hälsa: Lärdomar från den svenska placeringspolitiken, with Hans Grönqvist and Per Johansson, Ekonomisk Debatt, no 6, 2012

Underlag till utvärdering av verksamheter för yrkesinriktat mentorskap, with Lena Schröder, Expert report commissioned by the Swedish National Board for Youth Affairs, 2010