Profiles

Tanja Slotte

Tanja Slotte

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 37 52
E-post tanja.slotte@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 324
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

I min forskning använder jag mig av storskaliga genomiska data och populationsgenetiska analyser för att besvara klassiska evolutionära frågor om växters parningssystem. Jag är särskilt intresserad av de genomiska följderna av en ökad grad av självbefruktning men har även ett stort intresse av hur de gener som styr växters parningssystem evolverar. Som populationsgenetiker är jag även generellt intresserad av hur det naturliga urvalet påverkar genetisk variation och varför effekten av selektion skiljer sig åt mellan arter. För att svara på denna typ av frågor studerar jag ett antal växtsystem, bland annat lomme-arter (Capsella), fjälltrav (Arabis alpina) och vilda linarter (Linum).

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2007 med Martin Lascoux som handledare. Som postdoktor i Stephen Wrights grupp studerade jag förändringar i populationsstorlek i samband med artbildning och övergångar till självbefruktning. Jag startade sedan min egen grupp vid Uppsala universitet, där jag var forskarassistent 2010-2014. I april 2014 blev jag anställd som biträdande lektor och SciLifeLab fellow vid Stockholms universitet och SciLifeLab. Jag blev docent i ekologisk genomik vid Stockholms universitet 2016, och universitetslektor 2018. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Biologisk statistik II från och med hösten 2016, och jag håller föreläsningar i evolutionär genetik och genomik även på andra kurser.

Forskning

I min grupp bedriver vi främst forskning angående den genetiska basen för och de evolutionära följderna av förändringar i växters parningssystem. Mer information om pågående projekt hittar du här

Senast uppdaterad: 13 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa