Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tanja SlotteProfessor

Om mig

I min forskning använder jag mig av storskaliga genomiska data och populationsgenetiska analyser för att besvara klassiska evolutionära frågor om växters parningssystem. Jag är särskilt intresserad av de genomiska följderna av en ökad grad av självbefruktning men har även ett stort intresse av hur de gener som styr växters parningssystem evolverar. Som populationsgenetiker är jag även generellt intresserad av hur det naturliga urvalet påverkar genetisk variation och varför effekten av selektion skiljer sig åt mellan arter. För att svara på denna typ av frågor studerar jag ett antal växtsystem, bland annat lomme-arter (Capsella), fjälltrav (Arabis alpina) och vilda linarter (Linum).

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2007 med Martin Lascoux som handledare. Som postdoktor i Stephen Wrights grupp studerade jag förändringar i populationsstorlek i samband med artbildning och övergångar till självbefruktning. Jag startade sedan min egen grupp vid Uppsala universitet, där jag var forskarassistent 2010-2014. I april 2014 blev jag anställd som biträdande lektor och SciLifeLab fellow vid Stockholms universitet och SciLifeLab. Jag blev docent i ekologisk genomik vid Stockholms universitet 2016, universitetslektor 2018, och professor 2022. Sedan 2021 är jag forskarutbildningsämnesansvarig för forskarutbildningen i ekologi och evolution vid institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Biologisk statistik II från och med hösten 2016 (kursen kommer heta Statistik för biologer II från 2021), och jag håller föreläsningar i evolutionär genetik och genomik även på andra kurser. 

Forskning

I min grupp använder vi genomiska verktyg för att testa evolutionära hypoteser. Vi bedriver främst forskning angående den genetiska basen för och de evolutionära följderna av förändringar i växters parningssystem. Mer information om pågående projekt hittar du här