Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tea FredrikssonForskare

Om mig

Undervisning

Uppsatshandledning (Masteruppsats).

Uppsatshandledning (kriminologi III). 

Viktimologi (kriminologi II).

Kriminalpolitik (kriminologi I).

Forskning

2022 påbörjar jag och Anita Heber ett projekt om maskulinitet och utsatthet för brott, där vi kommer studera rättegångar ur tre perspektiv. Mer om den studien går att läsa här.  

Jag disputerade 2021, och min avhandling var en studie av skräcktematik i fängelsesjälvbiografier. Där analyserade jag hur fängelset som miljö framställs som kuslig och abjekt. Både i avhandlingen och i andra studier har jag jobbat med film- och litteraturvetenskapliga metodologiska grepp, i.e. med semiotisk och narratologisk analys. På det teoretiska planet jobbar jag mest med feministisk psykoanalys, maktperspektiv, intersektionalitet, samt queer- och genusteori.

Vid sidan av min avhandling har jag studerat framställningen av (brotts)offer i popkultur, samt hur upphörande med brott kan förstås som en skrämmande process.

Publikationer

Fredriksson (2022): “Tall Tales and Truth Claims: The Forms and Functions of True Crime Stories in Crime Discourse” in: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Jubilee Issue for the Nordic Research Council for Criminology’s 60th anniversary.

Fredriksson (2021): The Horror-Storied Prison: A Narrative Study of Prison as an Abject and Uncanny Institution. Avhandling (monografi), Kriminologiska Institutionen.

Fredriksson, T (2020). "Avenger in distress: a semiotic study of Lisbeth Salander, rape-revenge and ideology". Nordic Journal of Criminology.

Fredriksson, T & Gålnander, R (2020). "Fearful futures and haunting histories in women’s desistance from crime: A longitudinal study of desistance as an uncanny process". Criminology

Fredriksson, T (2019):  “Ideologiska hä(m)ndelseförlopp: Damer i nöd, kvinnliga hämnare och gotisk viktimologi” i Heber, A & Roxell, L (red): Att odla kriminologi. Festskrift till Eva Tiby.

Fredriksson, T (2018): “Abject (M)Othering : A Narratological Study of the Prison as an Abject and Uncanny Institution” Critical Criminology.

Konferenspresentationer

European Society of Criminology (ESC), Online

10/09-11/09 2020

"Haunting the Carceral Imaginary: Prison Autobiographies and Uncanny Time"

American Society of Criminology (ASC), San Francisco

13/11-16/11 2019

"Haunting of the Big House: Prison Autobiographies and Prison’s Inherent Gothicity"

European Society of Criminology (ESC), Sarajevo

20/08-10/09 2018

"An Othering Perspective – An Intersectional Approach to Prison’s Gothic Heritage" 

Law & Society, Toronto.

07-10/06 2018

"The Prison as an Abject and Uncanny Social Institution: A Narratological Study of Incorporation and Haunting in Autobiographical Prison Accounts"

Nordisk Samarbejsråd for Kriminologi (NSfK), Helsingfors.

14-16/05 2018

"An Othering Perspective – An Intersectional Approach to Narratological Prison Studies"

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Abject (M)Othering

    2018. Tea Fredriksson. Critical Criminology

    Artikel

    The present study investigates how prison comes across as a culturally constructed imaginary. Drawing on narratological methodologies, the study discusses prison as simultaneously real and imagined in society’s ongoing communication with and about itself. Through an investigation of how prison is presented in autobiographical prison literature, the study shows how culturally held fears of imprisonment surface in terms of abjection and uncanniness. Previous prison studies have discussed this in terms of civil death and subsequent resurrection. Unlike previous studies, the present study employs the monstrous-feminine motif as a critical device in order to redefine the understanding of prison as abject and uncanny in patriarchal societies. An implementation of the monstrous-feminine motif enables a reading of the prison’s particular form of punishment as one that entails incorporation and assimilation; rather than operating on a patriarchal principle of exclusion.

    Läs mer om Abject (M)Othering

Visa alla publikationer av Tea Fredriksson vid Stockholms universitet