Profiles

Tea Fredriksson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post tea.fredriksson@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 622
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Undervisning

Jag undervisar i första hand på kursen Viktimologi (kriminologi II), 10hp, och som handledare av uppsatser på kriminolgi III. Jag handleder kvalitativt orienterade uppsatser som intresserar sig för framställningar och konstruktioner av kriminologiskt eller viktimologiskt relevanta teman, framförallt i populärkultur och media men även genom intervjustudier.

Jag har tidigare undervisat på kursen Kriminalpolitik (kriminologi I), 10hp.

Forskning

Mitt huvudsakliga projekt är min avhandling, som är en interdisciplinär monografi inom gotisk kriminologi. Utifrån en studie av skräcktematik i fängelsesjälvbiografier analyserar jag hur fängelset som miljö framställs som kuslig och abjekt. Jag jobbar med film- och litteraturvetenskapliga metodologiska grepp, i.e. med semiotisk och narratologisk analys. På det teoretiska planet jobbar jag med feministisk psykoanalys, makt, intersektionalitet, queer- och genusteori.

Vid sidan av min monografi har jag även intresserat mig för att studera framställningen av (brotts)offer i fiktiva skildringar av våldsutsatthet.

Publikationer

Fredriksson, T (2019):  “Ideologiska hä(m)ndelseförlopp: Damer i nöd, kvinnliga hämnare och gotisk viktimologi” i Heber, A & Roxell, L (red): Att odla kriminologi. Festskrift till Eva Tiby.

Fredriksson, T (2018): “Abject (M)Othering : A Narratological Study of the Prison as an Abject and Uncanny Institution” i: Critical Criminology.

Konferenspresentationer

European Society of Criminology (ESC), Sarajevo

20/08 - 10/09 2018

"An Othering Perspective – An Intersectional Approach to Prison’s Gothic Heritage" 

Law & Society, Toronto.

07 - 10/06 2018

"The Prison as an Abject and Uncanny Social Institution: A Narratological Study of Incorporation and Haunting in Autobiographical Prison Accounts"

Nordisk Samarbejsråd for Kriminologi (NSfK), Helsingfors.

14 - 16/05 2018

"An Othering Perspective – An Intersectional Approach to Narratological Prison Studies"

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Tea Fredriksson. Critical Criminology

    The present study investigates how prison comes across as a culturally constructed imaginary. Drawing on narratological methodologies, the study discusses prison as simultaneously real and imagined in society’s ongoing communication with and about itself. Through an investigation of how prison is presented in autobiographical prison literature, the study shows how culturally held fears of imprisonment surface in terms of abjection and uncanniness. Previous prison studies have discussed this in terms of civil death and subsequent resurrection. Unlike previous studies, the present study employs the monstrous-feminine motif as a critical device in order to redefine the understanding of prison as abject and uncanny in patriarchal societies. An implementation of the monstrous-feminine motif enables a reading of the prison’s particular form of punishment as one that entails incorporation and assimilation; rather than operating on a patriarchal principle of exclusion.

Visa alla publikationer av Tea Fredriksson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 8 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa