Profiles

Wiweka Warnling Nerep

Wiweka Warnling Conradsson

Professor i offentlig rätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
E-post wiweka.warnling@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 751
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Kursföreståndare för statsrätt 8 p, undervisar i statsrätt och förvaltningsrätt samt i ett antal specialkurser.

Min tidigare forskning, inklusive författande av läroböcker, har främst varit inriktad på förvaltningsrätt: Sanktionsavgifter, särskilt vid olovligt byggande (1987), Kommuners lag- och domstolstrots (1995), Rättsprövning & rätten till domstolsprövning, 2002, uppl. 2), Förvaltningsrättens grunder (tillsammans med Alf Bohlin, 2007, uppl 2), En introduktion till förvaltningsrätten (2009; uppl. 9), Marknad & Myndighet (tillsammans med Erik Nerep; 2010, uppl. 2) samt ett stort antal uppsatser i diverse festskrifter samt i FT och JT. Inom den statsrättsliga domänen har jag författat två läroböcker, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (2009 uppl. 4, tillsammans med Hedvig Bernitz) och Statsrättens grunder (tillsammans med Annika Lagerqvist Veloz Roca och Jane Reichel, 2010, uppl. 3).

På senare år har jag framförallt inriktat mig, dvs. vid sidan av den ständiga uppdateringen av läroböcker, att forska kring överklaganderegler, överklagandeförbud och rätt till domstolsprövning i olika former. En reviderad upplaga av min tidigare bok om rättsprövning utkom 2007 och fick en ny titel p.g.a. den förskjutning av fokus som kommit till stånd genom rättsutvecklingen - Rätten till domstolsprövning & rättsprövning. Så sent som i december 2009 avslutades mitt tidigare omnämnda projekt om sanktionsavgifter. En monografi, Sanktionsavgifter - särskilt i näringsverksamhet (311 s) utkom på Norstedts i januari. Därefter har jag fokuserat på en ny lärobok inom området för rätten till domstolsprövning - Förvaltningsbeslut: överklagande, rättsprövning eller annan dosmtolsprövning (utkommer på Studentlitteratur i december 2010). Boken skall användas i specialkursen i förvaltningsprocessrätt, men kan självfallet nyttjas bredare än så. Min forskning visar att vi har en hel del krångliga överklagandeförbud som rättstillämparna har diverse svårigheter att hantera på ett sätt som överensstämmer med europarättsliga krav.

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa