Profiles

Ylva Falk

Ylva Falk

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post ylva.falk@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 940
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som lektor i svenska som andraspråk vid institutionen för språkdidktik. Jag disputerade 2010 i tillämpad lingvistik i Nijmegen i Nederländera, på en avhandling om tredjespråksinlärning (Gingerly studied transfer phenomena in L3 Germanic syntax - the role of the second language in third language acquistion). I min avhandling undersökte jag vilken roll bakgrundsspråken spelar vid inlärningen av ett treddjespråks syntax. I de studier som ingår i avhandlingen är det i svenska, tyska och nederländska som är ett tredjespråk. Mina senare studier har undersökt olika aspekter av inlärning av svenska, tyska och nederländska som ett tredjespråk på både syntaktisk och lexikal nivå. Idag undervisar jag främst i svenska som andraspråk samt i allmänna kurser i andraspråksinlärning.

Filer

  • CV (127 Kb)

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa