Profiles

Zakaria Lemmouh

Zakaria Lemmouh

Handläggare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 02
E-post zakaria.lemmouh@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 917
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag forskar och arbetar även inom administrationen med främst lokalbokning och kursutvärderingar. 

Jag har en gymnasielärarexamen i engelska och svenska som andraspråk och har arbetat både som engelskalärare i mellan- och högstadiet samt inom SFI.

Undervisning

Jag har undervisat och handlett både inom lärarutbildningen och engelska. Inom lärarutbildningen har jag främst undervisat engelska med didaktisk inriktning inom grundlärar- och gymnasielärarutbildningen samt svenska som andraspråk med didaktisk inriktning inom gymnasielärarutbildningen.

Forskning

Jag blev klar med min doktorsavhandling i engelska 2010, med titeln The Relationship among Vocabulary Knowledge, Academic Achievement and the Lexical Richness in Writing in Swedish University Students of English.

Vad beträffar forskning är mina främsta intresseområden:

  • Andraspråksinlärning med särskilt fokus på vokabulärinlärning
  • Förhållandet mellan vokabulärkunskap och skriv- och läsförmåga
  • Svensk språkpolicy - engelskans roll som skolämne i Sverige

Publikationer

Lemmouh, Z. (in preparation). 'How large total receptive English vocabulary size can adolescent learners acquire in a high EFL exposure context?'

Lemmouh, Z. (2010). 'The Relationship among Vocabulary Knowledge, Academic Achievement and the Lexical Richness in Writing in Swedish University Students of English'. Doctoral dissertation, University of Stockholm.

Lemmouh, Z. (2008). 'The relationship between grades and the lexical richness of student essays’. Nordic Journal of English Studies, 7(3), 163-180.

Lemmouh, Z. (2008). 'A Critical Analysis of the representation of Muslims in The New York Times'. Hermes - Journal of Language and Communication Studies Vol. 40, 2, 217-240.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa