Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Doktorand i luktlabb. Foto: Roland Fredriksson/Stockholms universitet
I luktlabbet. Foto: Roland Fredriksson/Stockholms universitet.
 

Du som har avlagt examen på avancerad nivå och dessutom uppfyller vissa andra särskilda behörighetskrav (se studieplanen), kan efter särskild ansökan bli antagen till forskarutbildning i psykologi. Utbildningen skall normalt omfatta fyra års studier på heltid. Den slutar med en doktorsexamen.

Totalt omfattar utbildningen 240 högskolepoäng och består av en kursdel (90 högskolepoäng) och en avhandlingsdel (150 högskolepoäng). Studierna innehåller ett grundligt och krävande kunskapsinhämtande baserat på självstudier samt deltagande i seminarier och kurser. Under studietiden får du vetenskaplig handledning. Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete som försvaras offentligt vid en disputation. Inför disputationen spikas avhandlingen på en särskild tavla i våra lokaler i Albano (och elektroniskt i DiVA, det Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Avhandlingsarbetet omfattar 2 1/2 års heltidsstudier och utgör den viktigaste och avgörande delen av forskarutbildningen.

Mer information om forskarutbildningen i psykologi

 
Mats Nilsson, studierektor
Mats Nilsson, studierektor för forskarutbildningen

— Jag hade tidigare läst filosofi och religionshistoria. Men det var vid Psykologen som jag kände att jag kommit rätt. Att få jobba med data som man själv samlat in! Jag kan fortfarande inte tänka mig något mer spännande att ägna mig åt, säger Mats Nilsson, studierektor för forskarutbildningen.

— Och psykologiämnet erbjuder stora utmaningar. Hur mäter man upplevelser, minnen, tankar, känslor, värderingar? Hur tolkar man samband mellan fysiologiska och mentala fenomen, i vilken mån är det orsak och verkan? Vad är individspecifikt och vad är allmänmänskligt, och hur avgör man skillnaden? Att folk svarar olika på en fråga betyder ju inte nödvändigtvis att de skiljer sig åt, de kanske bara tolkar frågan olika.

— Som forskarstuderande i psykologi kommer man snart att brottas med dessa frågor, oavsett inom vilken del av psykologin man är verksam.

— Jag minns hur fascinerande det var att som forskarstuderande komma in i en värld där alla frågor, även de till synes enkla, alltid visade sig leda till svåra men fascinerande frågor om mätning, kausalitet, vetenskaplighet, och, förstås, den eviga frågan om sambandet mellan kropp och själ.

 

Kontakt

Om du har frågor kring utbildningen så kan du vända dig till studieadministrationen eller studierektor enligt nedan.

Letar du efter en lämplig doktorandanställning att söka hittar du Stockholms universitets sida med lediga doktorandplatser här.

Doktorandplatser vid Stockholms universitet

Studieadministrationen - Forskarnivå
Studierektor - Forskarnivå
På denna sida