Infrastruktur

Vid Psykologiska institutionen finns god infrastruktur för forskning på olika nivåer, från specifik labbutrustning och databaser till hela forskningsmiljöer.

Ljudas i naturen. Foto: Östen Axelsson
Ljudas i naturen. Foto: Östen Axelsson.
 

Forskningen kretsar kring hur vi människor upplever vår omvärld med hjälp av synsinnet, hörselsinnet och luktsinnet. Vi studerar bland annat psykologiska effekter av buller, hur luktsinnet kan användas för att upptäcka demenssjukdom, hur blinda personer kan lära sig att navigera med hjälp av andra sinnen, och hur personer med spindelfobi kan avvänja sig från starka emotionella reaktioner.

I GEL finns särskilt anpassade experimentrum för avancerad doftexponering, ljudåtergivning, samt registrering av hjärnaktivitet och ögonrörelser.

Det är en internationell forskningsmiljö där ett tiotal nationaliteter representeras, och som finansieras av ett flertal stora externa forskningsanslag.

Gösta Ekmans Laboratorier – Publikationer 2018–2023 (3080 Kb)

Kontaktperson: Maria Larsson, maria.larsson@psychology.su.se

 

 

 

REWHARD är en nationell infrastruktur som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet.

REWHARD består av databaserna SLOSH, LNU, IMAS och STODS och finansieras främst av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Kontakt: rewhard@su.se

REWHARD

 

Stockholms universitets psykologiska klinik syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik. Psykologiska kliniken ska verka för detta genom att tillhandahålla en klinisk miljö för psykologisk forskning och metodutveckling samt att inom intresseområdet samverka med andra lärosäten och verksamheter nationellt och internationellt.

En förutsättning för detta är klinikverksamheten, som har uppdraget att erbjuda utbildning vid en modern klinik med hög kvalitet gällande psykoterapeutisk metodik, behandlingsevaluering, patientsäkerhet och forskning samt i samverkan med det omgivande samhället erbjuda allmänheten en säker och god vård i form av psykologisk behandling.

Psykologiska kliniken kan söka externa bidrag för forskning och utveckling, åta sig uppdrag samt ingå avtal med aktörer inom hälso- och sjukvård.

Föreståndare: Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se  

Stockholms universitets psykologiska klinik

 
Sömnlabb 5, genom halvöppen dörr ser man en bäddad säng.
Sömnlabb 5. Foto: Psykologiska institutionen/HD

I sömnlaboratoriet kan våra deltagare sova isolerade från faktorer som starkt ljus, buller, klockor, (mobiltelefoner), och annat som kan påverka sömnen. Det finns även kök, badrum och ett vardagsrum, vilket gör att vi kan ha deltagare i sömnlaboratoriet under flera dygn.

Laboratoriet har utrustning för att registrera och analysera polysomnografi (EEG – hjärnans elektriska aktivitet, EOG - ögonrörelser och EMG - muskelspänning), men vi kan även mäta deltagarnas hjärtfrekvens, rörelser och beteenden (bland annat med kameror), och vi tar även prover för att mäta hormoner, ämnesomsättning och immunfunktion.

I laboratoriet kan man utföra kognitiva test, och vi har även aktigrafer och ambulatorisk EEG-utrustning för att registrera aktivitet och sömn i fältstudier.

Kontaktperson: John Axelsson, john.axelsson@su.se

 

SUBIC är en strategisk satsning av Stockholms universitet. SUBIC tillhandahåller en infrastruktur för hjärnavbildningsforskning med inriktning mot funktionen hos människors och djurs hjärnor. Den forskning som bedrivs vid centret omfattar såväl språk- och beteendevetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, juridik samt zoologi, matematik och andra naturvetenskapliga discipliner.

SUBIC är en unik facilitet i Sverige, med områdesöverskridande forskningsmöjligheter över samtliga fakultetsområden. SUBIC förvaltas initialt av Institutionen för lingvistik, men är ett samarbete mellan Stockholms universitets olika institutioner.

Psykologiska institutionen har tillsammans med Institutionen för lingvistik och Zoologiska institutionen varit drivande i arbetet att få SUBIC på plats här på SU. Den fysiska placeringen av SUBIC är i Arrheniuslaboratoriet, där lokaler har anpassats för verksamhetens krav på säkerhet, tillgänglighet och tekniska behov.

Huvudansvarig: Francisco Lacerda, francisco.lacerda@ling.su.se (Institutionen för lingvistik)

SUBIC

På denna sida