Ny student

När du har blivit antagen till en utbildning vid Psykologiska institutionen så är du förstås angelägen om att snabbt komma igång. Den här sidan hjälper dig att inte missa något viktigt.

Studenter på terrassen i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Studenter på terrassen i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Aktivera ditt universitetskonto, registrera dig på din utbildning, studera anvisningar och schema, skaffa kurslitteratur. Och kom igång med livet som student!

 

Aktivera ditt universitetskonto

Om du inte redan har ett aktivt Universitetskonto från en tidigare termin så ska du inför terminsstart gå in på webben för att aktivera ditt universitetskonto. Du behöver kontot för att få tillgång till universitetets IT-tjänster.

Passa även på att beställa Universitetskortet, som du behöver för vissa bibliotekstjänster samt för att använda det centrala utskriftssystemet Printomat.

Läs mer och aktivera ditt universitetskonto

 

Registrering

Det är viktigt att du registrerar dig på din kurs eller ditt program för att behålla din plats. För att registrera dig på rätt sätt måste du följa de anvisningar gällande registrering och upprop som gäller för din kurs eller ditt program. Se e-post som skickas ut i god tid före terminsstart. Kontrollera på vår hemsida eller kontakta Studieadministrationen om du inte fått information.

Under registreringsperioden ska du normalt sett webbregistrera dig i Ladok för studenter, under fliken Aktuell utbildning. Logga in med ditt universitetskonto. Om du inte kan webbregistrera dig, till exempel på grund av oklarheter kring förkunskapskraven, så kontakta Studieadministrationen i god tid före terminsstarten.

Webbregistrera dig här

 

Athena - vår lärplattform

Studentgrupp med datorer

Varje kurstillfälle har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurssajt genom att registrera dig på kursen. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du schema, kursplan, kursmaterial, och inlämningsuppgifter. Du får påminnelser om aktiviteter på kursen och kan kommunicera med kurskamrater och lärare.

Ännu inte fått tillgång till Athena? Hitta ditt schema på schema.su.se!

Athena

Athena är Stockholms universitets namn på lärplattformen Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du bör ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns för såväl iPhone som Android på respektive app store.

Appen är den snabbaste vägen att ta del av meddelanden och aktiviteter i Athena, men ersätter inte webbversionen i sin helhet.

Policy för handouts

Institutionens uttalade policy är att inte kopiera upp handouts på papper. Du hittar allt sådant material i Athena.

Problem med Athena? Här hittar du hjälpen!

Hjälp med Athena

 
Bokframsida: Psychology Schacter et al 2019
Psychology av Schacter et al, 2019

En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin då visas på kurssidan i Utbildningskatalogen, så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

Akademibokhandeln i Frescati brukar ta in alla obligatoriska kursböcker, men det finns även en andrahandsbokhandel, Campusbutiken, där du kan köpa och sälja kurslitteratur. Båda finns i Allhuset, Frescati.

Annars finns ju även olika nätbutiker, antikvariat och boklådor "på stan". För att inte tala om alla bibliotek!

Ibland lägger lärare upp kompendier direkt på din kurssajt i Athena.

Vetenskapliga artiklar ska du dock själv ladda ner så att författare och förlag kan se hur mycket deras alster används. Du söker ut artiklarna via Universitetsbibliotekets hemsida och loggar vid uppmaning in med ditt universitetskonto, så får du tillgång till de artiklar du behöver utan kostnad.

Du kan den här vägen även söka kostnadsfritt i olika databaser och i till exempel Nationalencyklopedien!

Akademibokhandeln

Campusbokhandeln

Stockholms universitetsbibliotek

 

Egen dator och IT-support

Datorsal - idag har vi Windowsbaserade datorer i salarna

Som student vid Psykologiska institutionen kommer du att behöva tillgång till en dator för att skriva hemuppgifter, använda lärplattformen Athena, kanske delta i online-undervisning via Zoom, ladda ner forskningsartiklar, räkna statistik med mera.

Datorsalar och skrivare

Mer om IT för studenter

Om du fastnar med ett studierelaterat IT-problem så söker du i första hand svaret på SU-webben (IT för studenter) eller i Serviceportalen.

Om det inte hjälper kan du ringa IT-support (tidigare Helpdesk) på 08-16 1999, så kan de förhoppningsvis hjälpa dig att lösa problemet.

IT för studenter

Serviceportalen

 

Studera med funktionsnedsättning

För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet, men för att ta del av stödet måste du först göra en ansökan.

Studera med funktionsnedsättning

 

Dina rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter - kvinna med hörlurar läser i ett häfte

Som student är det viktigt att känna till såväl rättigheter som skyldigheter kring studierna. Om du till exempel inte känner till reglerna kring citering kan du bli avstängd från dina studier på grund av fusk.

En rättighet som du har är att aktivera dig i ett ämnesråd eller vid studentkåren. Vid Psykologiska institutionen har vi tre aktiva ämnesråd. Läs mer om dessa Under utbildningen.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter

 
Campus Albano genererad bild

Inför höstterminen 2021 gick flyttlasset snett över Roslagsvägen från Frescati Hage till det nybyggda Campus Albano.

Hitta till oss

 

 

På denna sida