Kontakt

På den här sidan har vi samlat kontaktuppgifter till studieadministrationen, studievägledningen, vår internationella koordinator samt till våra studierektorer. Om du inte hittar svaren på dina utbildningsfrågor på sajten så kontakta gärna någon av oss. Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till lärare och övrig personal, till våra aktiva ämnesråd samt till centrala Infocenter, i Studenthuset, Frescati.

 

Studieadministrationen

För frågor om registrering, scheman, tentor, kursplaner, studieintyg och annat som rör kursadministration kontaktar du vår studieadministration som hanterar studentärenden.

För frågor om din kurs vänd dig direkt till kursens administratör, se nedan.

Du når oss snabbast genom att mejla till studieadmin@psychology.su.se.

Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studieadministrationen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Du kan också besöka vår studentexpedition under våra öppettider.

Studentexpedition
Studieadministrationen - Grundnivå
Studieadministrationen - Avancerad nivå
Studieadministrationen - Forskarnivå
Studieadministrationen - Psykologprogrammet
Studieadministrationen - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
Studieadministrationen - Kurser inom Logopedprogrammet och Klinisk neuropsykologi
 

Studievägledning

Hos oss får du ämnesspecifik vägledning och information om institutionens kurs- och programutbud, kombinations- och vidarerutbildningsmöjligheter samt relevans på arbetsmarknaden. Vi kan även svara på frågor kring din studiesituation och vara ett stöd för dig som enskild student.

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss är via e-post.

Boka tid för besök/samtal

Var noga med att välja på förstasidan om du vill komma på samtal på plats på institutionen eller ha tid via telefon/Zoom. Observera att bokning av tid för avancerad nivå görs genom att skicka e-post till adressen nedan. Skriv din fråga samt ange kontaktuppgifter i meddelandet.

Läs mer om Studievägledningen

Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO
Studievägledare för masterutbildning
Studievägledare för Psykologprogrammet
Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
 

Internationell koordinator

Vill du veta mer om utlandsstudier och är intresserad av att genomföra ett studieutbyte?

Läs mer om utlandsstudier och kontakta vår internationella koordinator för vägledning, information och stöttning i processen. Boka tid via e-post, se adress nedan.

Studera utomlands

Internationell koordinator
 

Studierektorer

Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, kurslitteratur, lärarbemanning med mera. Studierektorerna är medlemmar av den informella ledningsgruppen, som är prefektens rådgivande organ.

Studierektor - Grund- och avancerad nivå, inkl PAO
Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
Studierektor - Forskarnivå
 

Personal

Kontaktinformation till lärare och övrig personal hittar du i vår personallista:

Personal A – Ö

 

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning
 

Ämnesråd

Doktorandrådet i Athena (PhD Student Council)

PÄR - Psykologstudenternas ämnesråd

SthlmUP (För PAO-studerande)

 

Infocenter, Studenthuset, Frescati

Studenthusets entréplan, Universitetsvägen 2B.

Information om öppettider med mera

På denna sida