Studera hos oss

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Psykologiska institutionen erbjuder kurser och utbildningar på alla nivåer för dig som vill lära dig mer i ämnet.

Oavsett om du vill läsa en längre yrkesförberedande utbildning som Psykologprogrammet eller en fristående kurs som komplement till en examen i ett annat huvudämne så får du hos oss en psykologiutbildning som rustar dig för arbetslivet, med stark koppling till forskning, i en stimulerande studiemiljö.

Våra utbildningar

 

Bygg en kandidatexamen i psykologi

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Psykologi I kan bli ditt första steg mot en karriär som beteendevetare eller forskare. Genom att läsa fristående kurser i psykologi kan du ta en Filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudämne.

Läs mer om hur du bygger din egen kandidatexamen och vad du då bör tänka på.

Bygg en kandidatexamen i psykologi

 

Bredda din utbildning med psykologi

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Läser du till en examen i ett annat ämne? Har du en valfri termin att fylla? Kunskaper om hur människor fungerar är användbart inom många olika områden, till exempel ekonomi, utbildning, ledarskap, marknadsföring, journalistik, vård och mycket mer.

Psykologi I ger dig förståelse för flera olika aspekter av psykologiämnet och en stark bas i vetenskapligt tänkande och metod. Delar av kurserna läser du tillsammans med studenter från Psykologprogrammet.

Läs mer om Psykologi 1 – kurspaket

 

Möt våra tidigare studenter med kandidatexamen i psykologi

Sanna fotograferad mot en bergsliknande bakgrund.
 

Sanna kombinerade studierna i psykologi med sociologi och tog en kandidatexamen i båda ämnena vid Stockholms universitet. Därmed blev hon beteendevetare. Idag jobbar hon som ombudsperson för ett politiskt parti där hon på flera olika områden har användning av sin utbildning.

Sanna är beteendevetare – och ombudsperson 

Foto av Elias som står framför en tegelbakgrund.
 

Elias visste att han ville jobba med människor. Att läsa till en kandidat i psykologi vid Stockholms universitet blev hans väg till arbeten inom Kriminalvården och socialtjänsten, där han får bidra till att förbättra för andra och för samhället.

Psykologi blev vägen till att hjälpa andra

 

 

 

Nästintill svarvitt foto på Rozbeh mot grå bakgrund.
 

Rozbeh hade redan en juristutbildning och flera år i arbetslivet, men ville byta bana. Han var sedan tidigare också certifierad coach men ville veta mer om varför människor fungerar som de gör. I samband med pandemin läste han till en kandidatexamen i psykologi. Det gav den beteendevetenskapliga grunden till hans andra karriär som Lean Agil Coach.

Rozbehs resa från juridiken till beteendevetenskapen

 

 

Möt våra tidigare studenter på det internationella masterprogrammet i psykologi

Foto på Hanna, tidigare student vid Psykologiska institutionen

Hanna har läst till både en kandidatexamen och en masterexamen i psykologi vid Stockholms universitet. Nu jobbar hon som copywriter och content-strateg på en digital marknadsföringsbyrå där hon har stor nytta av sin utbildning i psykologi.

För Hanna var psykologi det självklara valet

 

Foto av Jón Ingi.

Jón Ingi, från Island, har en examen från det internationella tvååriga masterprogrammet i psykologi (International two-year master’s program in psychology). Efter studierna vid Stockholms universitet är han tillbaka på Island, där han fortsatt fördjupa sig inom psykologi samtidigt som han också forskar. 

Möt Jón Ingi, alumn från Internationella masterprogrammet i psykologi

 

 

Möt Elin, tidigare student på Psykologprogrammet

Elin, alumn från Psykologprogrammet

När Elin gick på termin 5, och var halvvägs igenom den femåriga utbildningen, medverkade hon i en film för att berätta om livet som psykologstudent vid Stockholms universitet. Nu har hon gått klart alla tio terminer och ser tillbaka på en rolig tid fylld med mycket plugg och personlig utveckling.

Möt Elin, alumn från Psykologprogrammet

 

 

Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer

Pausfika. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Psykoterapeutprogrammet innebär en såväl teoretisk som praktisk fördjupning inom kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi. Den leder fram till psykoterapeutexamen. Som psykolog kan du inom programmet även gå inriktningen som utgör specialistutbildning för psykologer. Den leder fram till examen med inriktning specialist i klinisk psykologi.

Läs mer om Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer

 

Studera utomlands

Studenter i en stadsallé.

Att åka på ett studieutbyte är en värdefull upplevelse. Du har som student möjlighet att välja mellan olika alternativ.

Läs mer om utbyten genom institutionens egna avtal eller centrala avtal inom olika nätverk såsom Erasmus+, Nordplus och CIVIS.

Studera utomlands

 

 

Stark koppling till forskning

VR-rummet i luktlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Vid Stockholms universitet har vi en omfattande och framstående forskning inom psykologins samtliga huvudområden. Lärarna är aktiva forskare, en garanti för att undervisningen alltid uppdateras med de senaste forskningsrönen. Lärarna har djup kunskap och ett stort engagemang för ämnet.

Forskning vid Psykologiska institutionen

 

Du hittar oss på Campus Albano

Hus 4, Albano. Foto: Tommy Olin.
Hus 4, Albano. Foto: Tommy Olin.

Inför hösten 2021 flyttade Psykologiska institutionen från Frescati Hage tvärs över vägen till det nybyggda Campus Albano, där vi fått fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Hitta till oss

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö

Campus Albano – hållbarhet och miljöhänsyn i alla led

 

 

 

Vad är psykologi?

Psi för Psykologi

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden.

För dig som önskar en lite mer utförlig definition har vi en egen sida...

Vad är psykologi?

 

På denna sida