Kontakt

Här hittar du medarbetare inom våra olika forskningsavdelningar.

 

Forskare inom Arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

 

Forskare inom Klinisk psykologi

Avdelningsföreståndare
Professor Per Carlbring
Tfn: 08-16 3920
per.carlbring@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Professor Stephan Hau
Tfn: 08-16 4615
stephan.hau@psychology.su.se

 

Forskare inom Kognitiv psykologi

Avdelningsföreståndare
Professor Fredrik Jönsson
Tfn: 08-16 3876
fredrik.jonsson@psychology.su.se

 

Forskare inom Perception och psykofysik

Avdelningsföreståndare
Professor Maria Larsson
Tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

 

Forskare inom Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Avdelningsföreståndare
Torun Lindholm, professor
Tfn: 08-16 4072
tlm@psychology.su.se

Ställföreträdande avd föreståndare
Laura Ferrer-Wreder, docent
Tfn: 08-16 3898
laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

 

Forskare inom Psykobiologi och epidemiologi

Avdelningsföreståndare
Håkan Fischer, professor
Tfn: 08-16 2357
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Göran Kecklund, professor
Tfn: 08-553 789 12
goran.kecklund@su.se

På denna sida