Databasen innehåller för tillfället 200 av de 2000 mest frekventa orden i det italienska ordförrådet, som De Mauro definierar fondamentale (FO). Varje färdig ordartikel innehåller lemmats svenska betydelse, grammatiska kategorier samt exempel.

Enkel eller utvidgad sökning

Du kan antingen söka direkt genom att skriva in det italienska ordet i sökrutan och sedan klicka på Italiano eller utföra en utvidgad sökning genom att gå in på completo.

Enkel sökning

Om ordet som du sökte finns med i vår databas så kommer det att visas på skärmen. Klicka på ordet för att komma vidare till den svenska översättningen.

Utvidgad sökning

Den här sökningen ger möjligheten att söka efter bestämda sökparametrar (se nedan). I fältet ”lemma” kan du välja att använda tecknet * för att få fram alla ord enligt vissa kriterier. Ex. a* ger dig alla ord som börjar på a, *a ger dig alla ord som slutar på a osv. Klicka på Cerca för att komma vidare. Om den utvidgade sökningen ger fler än tio sökträffar finns klickbara numrerade flikar efter de första tio resultaten.

Sökparametrar

TED bygger på De Mauros indelningar och definitioner av det italienska ordförrådet och genom att utgå från dessa kan du förfina din sökning. Den första kolumnen (”AD”, ”AU” etc.) innehåller De Mauros frekvenskategorier, som kan markeras en åt gången. Den andra kolumnen består av ordklasser och övriga grammatiska kategorier. Övriga kolumner tillåter dig att ytterligare förfina din sökning genom att ange semantiska och pragmatiska användningsområden. Eftersom databasen är under uppbyggnad är endast ett fåtal av kategorierna sökbara, exempelvis ”FO”, ”agg.”, ”s.f.”, ”s.m.”, ”v.intr. och ”v.tr.”. Glöm inte att klicka på Annulla om du vill börja med en ny sökning.

Till databasen TED