Den 10 – 12 februari 2005 hölls kollokviet ”Progetto dizionario italiano-svedese” vid Stockholms universitet. Kollokviet finansierades av Henrik Granholms Stiftelse och Italienska utrikesministeriet genom Italienska Kulturinstitutet ”C.M. Lerici” i Stockholm. Initiativtagare och arrangörer var professor Jane Nystedt och docent Camilla Bardel.

Ett stort antal frågor diskuterades, av både praktisk och teoretisk art, kring hur vi skulle gå till väga. Vilka källor skulle vi välja och hur skulle vi välja vilka lemma (uppslagsord) vi skulle inkludera i ordboken? Vilka skulle använda ordboken? Hur skulle informationen anpassas till olika användargrupper? För att belysa dessa och ett antal andra frågor från olika synvinklar inbjöds såväl svenska som italienska och finländska experter/lexikografer/forskare att tala och diskutera vid kollokviet.

Inbjudna talare var:

Camilla Bardel, forskarassistent, docent i italienska vid Stockholms universitet, med föredraget From research to dictionary. Open questions on the pre-dictionary process;

Tullio De Mauro, professor i lingvistik vid Università di Roma ”La Sapienza” med föredraget Dizionari tra teorie e pratica;

Silvana Ferreri, professor i lingvistik vid Università della Tuscia med föredraget Servono le marche d’uso in un dizionario bilingue? Problemi, compiti, applicazioni;

Martin Gellerstam, redaktör för Svenska Akademiens ordlista, med föredraget Om tvåspråkiga ordböckers struktur;

Pär Larsson, forskare vid Accademia della Crusca, med föredraget I corpora moderni e antichi come fonti lessicografiche;

Giulio Lepschy, professor emeritus vid University of Reading med föredraget What are we looking for in a dictionary? What do we find in a dictionary?;

Nicoletta Maraschio, professor i italiensk språkhistoria, Università di Firenze, och vice president för Accademia della Crusca, med föredraget La grammatica nel vocabolario: storia e prospettive di un incontro necessario;

Mikael Reuter, föreståndare för svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, med föredraget Lexical finlandisms and their status in bilingual dictionaries;

Massimo Vedovelli, professor i språkdidaktik vid Università per Stranieri di Siena samt Rektor Magnificus för samma universitet, med föredraget Il LIPS - Lessico di frequenza dell’Italiano Parlato dagli Stranieri;

Åke Viberg, professor i lingvistik vid Uppsala universitet, med föredraget Crosslinguistic lexicology and the lexical profile of Swedish.

Akterna från kollokviet, med introduktion av Jane Nystedt är utgivna, med stöd från Henrik Granholms Stiftelse, dels i serien Acta Romanica Stockholmiensia, dels på institutionens hemsida, www.fraitaklass.su.se/ted.