Forskningsämnen

Den socialantropologiska forskningen strävar efter att utveckla ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld.

Geografiskt spänner forskningen över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas. Den tematiska forskningen har tilldragit sig internationell uppmärksamhet och befinner sig inom flera områden i den absoluta forskningsfronten.

 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde