Forskningsprojekt

Här finns några exempel på forskningsprojekt som leds av forskare vid Socialantropologiska institutionen.

Geografiskt spänner sig forskningen över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas.