Studenter vid Skeppsholmen. Foto: Niklas Björling
Gatuvy i Stockholm med folk som går över gatan. Foto: Jens Olof Lasthein
Grupp studenter på en bänk i en park. Foto: Niklas Björling

Nyheter

Kalender

Department of Sociology
Anti-Racism Working Group Seminar: Dr. Anders Neergaard, Linköping University

Racism and antiracism in the academia

1

mars

Workshop

Sömnverkstad

God sömn är en grundförutsättning för god hälsa och fyller en avgörande funktion för att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter.

1

mars

Workshop

Sömnverkstad

God sömn är en grundförutsättning för god hälsa och fyller en avgörande funktion för att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter.

ACT - hantera stress och främja hälsa

Studenthälsans kurs ”ACT – hantera stress och främja hälsa” lär dig hantera den stress som ofta är en ofrånkomlig del i vårt dagliga liv - inte minst som student.

Jobbsökarstrategier och nätverkande

Vill du lära dig mer om olika jobbsökarstrategier och vidga ditt professionella nätverk?