Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astronomiska världsbildens utveckling, orienteringskurs

Denna kurs behandlar den astronomiska vetenskapens framväxt genom historien, från prehistorisk tid tills idag. Vi diskuterar hur världsbilden har förändrats i och med nya astronomiska observationer och teorier. Visst fokus ligger på den västerlkändska vetenskapliga revolutionen från Kopernikus, Brahe, Kepler, Galileo och Newton. Vi diskuterar vad dagens astronomiska världsbild innehåller och några av de obesvarade frågor som finns.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.