Astronomiska världsbildens utveckling, orienteringskurs, 7,5 hp

Om utbildningen

Denna kurs behandlar den astronomiska vetenskapens framväxt genom historien, från prehistorisk tid tills idag. Vi diskuterar hur världsbilden har förändrats i och med nya astronomiska observationer och teorier. Visst fokus ligger på den västerlkändska vetenskapliga revolutionen från Kopernikus, Brahe, Kepler, Galileo och Newton. Vi diskuterar vad dagens astronomiska världsbild innehåller och några av de obesvarade frågor som finns.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen