Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Astrofysikalisk magnetohydrodynamik

Magnetfält spelar en central roll inom astrofysik. I denna kurs kommer du studera fenomen inom både neutrala och joniserade flöden.

Supermassive black hole with torn-apart star (artist’s impression)
Supermassive black hole with torn-apart star (artist’s impression). Image credit: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

Under kursen kommer du studerar dynamiken i magnetiserade gaser, även känd som teorin för magnetohydrodynamik (MHD). Sådana magnetiserade flöden är vanliga inom astrofysik, till exempel i solen och solvinden, men också i ansamlingsskivor runt stjärnor och i det interstellära mediet. Genom kursen kommer du att utforska de grundläggande ekvationerna i MHD, de olika typerna av vågor och instabiliteter som uppstår i sådana flöden, turbulens och dynamoeffekten där magnetiserade flöden förstärker deras magnetfält. Du kommer också att använda dessa koncept på solen och andra astrofysikaliska system.

Kursen ges på engelska. För mer information se den engelska sidan.

  • Kontakt

    Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.