Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bayesiansk statistik för astronomer och fysiker

I denna kurs lär du dig grundläggande sannolikhetsteori, inklusive Bayes teorem, samt hur den kan applicerad för att dra slutsatser och analysera experimentell data. Du får också bekanta dig med numeriska metoder som Markov chain Monte Carlo (MCMC), och tillämpa dina kunskaper på forskningsproblem inom astronomi och fysik.

Då kursen ges på engelska hänvisar vi till den engelska sidan för kursbeskrivning.
Följ länken till Bayesian statistics for astronomers and physicists

Bayesian statistics for astronomers and physicists

 • Kursupplägg

  Examinator

  Daniel Mortlock

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Data Analysis: A Bayesian Tutorial (2nd edition), Sivia, D. (& Skilling, J.), Oxford University Press


  Bayesian Logical Data Analysis for The Physical Sciences, Gregory, P., Cambridge University Press


  Practical Bayesian Inference, Bailer-Jones, C., Cambridge University Press


  Probability Theory: The Logic of Science, Jaynes, E. (& Bretthorst, L.), Cambridge University Press


  Bayesian Data Analysis (3rd edition), Gelman, A., et al., Chapman & Hall

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.