Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande

Kursen består av två delkurser; Vetenskaplighet 1.5 hp och Evolutionärt tänkande 3.5 hp. Anmälan till dessa kurser sker separat, se Kursupplägg/Delkurser nedan.

Kursen förmedlar inom delkursen Vetenskaplighet grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och den naturvetenskapliga arbetsmetoden. Inom delkursen Evolutionärt tänkande får du även en introduktion till evolutionsteorin som förklaringsmodell till biologiska mönster och processer, en översiktlig genomgång av organismvärldens historia samt en viss insikt i de viktigaste evolutionära mekanismerna. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biologi, marinbiologi och i ämnesläraprogrammet för blivande biologilärare.