Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Resiliensreflektioner och tilllämpningar

Denna kurs reflekterar över hur olika metoder inom resilienstänkande kan appliceras på social-ekologiska system.

Skillnader och likheter mellan resiliens och andra förhållningssätt till social-ekologiska system diskuteras utifrån ett antal olika fallstudier. Du kommer att applicera resilienstänkande och andra förhållningssätt på en fallstudie för att analysera styrkor och svagheter med resilienstänkande. Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.