Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare - kandidatkurs

Kursen utgör termin tre inom studier i finska och består av dels ett självständigt arbete och dels av fyra delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det finska språket och den finska litteraturen, med ämnesdidaktisk fokus.

Det självständiga arbetet omfattar 15 hp och ska ha ämnesdidaktisk relevans. Den praktiska skriftliga färdigheten har tonvikt på akademiskt skrivande. På kursen behandlas teorier inom finsk språk- och litteraturvetenskap samt de viktigaste rönen inom didaktisk forskning inom finska som modersmål respektive andraspråk och finsk litteratur.

Kursen ges både på helfart och på halvfart med början på höstterminen.

Om du läser kursen på heltid avlägger du samtliga delkurser på höstterminen. Om du läser kurser på halvfart kommer du att läsa delkurserna med undervisning på höstterminen (15 hp) och skriva examensarbetet på vårterminen (15 hp).

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fel delkurser.

  Delkurser

  Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp

  På delkursen behandlas grundläggande teorier och modeller inom finsk språkvetenskap samt aktuell didaktisk forskning inom ämnet finska som modersmål. Aspekter på finska som modersmål och finska som andraspråk belyses.

  Finsk litteraturhistoria, -vetenskap och didaktisk forskning, 4 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturvetenskap, finlandssvensk och sverigefinsk litteratur och folkdiktningen samt finskspråkig barn- och ungdomslitteratur. Delkursen tar även upp aktuell didaktisk forskning inom ämnet finsk litteratur.

  Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp

  I delkursen analyseras enskilda skönlitterära texter och verk avseende finlandssvensk och sverigefinsk litteratur, folkdiktningen och barn- och ungdomslitteraturen i Finland ur ett didaktiskt perspektiv.

  Skriftlig färdighet, 3 hp

  På delkursen övas skriftlig färdighet med tonvikt på vetenskapligt skrivande. Kontrasterande drag mellan finska och svenska belyses.

  Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen omfattar skrivandet av ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk relevans.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och handledning. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare - kandidatkurs (595 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Finsk litteraturhistoria, -vetenskap och didaktisk forskning, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av hemtentamen.

  Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov med examinator.

  Skriftlig färdighet, 3 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett självständigt arbete och ventilering av det självständiga arbetet.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kurser i finska på avancerad nivå.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.