Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare - kandidatkurs

Kursen utgör termin tre inom studier i finska och består av dels ett självständigt arbete och dels av fyra delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det finska språket och den finska litteraturen, med ämnesdidaktisk fokus.

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska frågeställningar inom språkvetenskap och litterär analys samt de viktigaste rönen inom didaktisk forskning inom finska som modersmål respektive andraspråk och finsk litteratur. Kursen ger fördjupade färdigheter i akademiska genrer och innehåller författandet av ett examensarbete med ämnesdidaktisk relevans.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fel delkurser.

  Delkurser

  Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp

  Delkursen behandlar grundläggande teorier och modeller inom finsk språkvetenskap, samt aktuell didaktisk forskning inom ämnet finska som modersmål. Aspekter på finska som modersmål och finska som andraspråk
  belyses.

  Finsk litteraturvetenskap och didaktisk forskning, 4 hp

  Delkursen behandlar teoribildning och forskningsmetoder inom finsk litteraturvetenskap. Delkursen tar även upp aktuell didaktisk forskning inom ämnet finsk litteratur.

  Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp

  På delkursen analyseras finska och sverigefinska skönlitterära texter ur ett didaktiskt perspektiv, med fokus på barn- och ungdomslitteratur.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen behandlar skriftlig färdighet med fokus på akademiska genrer och vetenskapligt skrivande. Val och begränsning av uppsatsämne, val av material och vetenskaplig litteratur, värdering av källor samt uppsatsstruktur behandlas.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen omfattar skrivandet av ett skriftligt examensarbete med ämnesdidaktisk relevans. Muntligt försvar av examensarbetet på ett seminarium och en muntlig opposition av en annan students examensarbete ingår.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning, eller egen inläsning och handledning. Undervisningen sker på finska. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare - kandidatkurs (273 Kb)  (t.o.m. VT2021)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Finsk litteraturvetenskap och didaktisk forskning, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov med examinator.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (205 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska