Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen utgör termin tre inom studier i finska och består av dels ett självständigt arbete och dels av fyra delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det finska språket och den finska litteraturen, med ämnesdidaktisk fokus.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under hösten 2020

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under höstterminen 2020. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Det självständiga arbetet omfattar 15 hp och ska ha ämnesdidaktisk relevans. Den praktiska skriftliga färdigheten har tonvikt på akademiskt skrivande. På kursen behandlas teorier inom finsk språk- och litteraturvetenskap samt de viktigaste rönen inom didaktisk forskning inom finska som modersmål respektive andraspråk och finsk litteratur.

Kursen ges både på helfart och på halvfart med början på höstterminen.

Om du läser kursen på heltid avlägger du samtliga delkurser på höstterminen. Om du läser kurser på halvfart kommer du att läsa delkurserna med undervisning på höstterminen (15 hp) och skriva examensarbetet på vårterminen (15 hp).

OBS. Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt även under höstterminen 2020. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Salstentorna kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fel delkurser.

  Delkurser

  Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp

  På delkursen behandlas grundläggande teorier och modeller inom finsk språkvetenskap samt aktuell didaktisk forskning inom ämnet finska som modersmål. Aspekter på finska som modersmål och finska som andraspråk belyses.

  Finsk litteraturhistoria, -vetenskap och didaktisk forskning, 4 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturvetenskap, finlandssvensk och sverigefinsk litteratur och folkdiktningen samt finskspråkig barn- och ungdomslitteratur. Delkursen tar även upp aktuell didaktisk forskning inom ämnet finsk litteratur.

  Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp

  I delkursen analyseras enskilda skönlitterära texter och verk avseende finlandssvensk och sverigefinsk litteratur, folkdiktningen och barn- och ungdomslitteraturen i Finland ur ett didaktiskt perspektiv.

  Skriftlig färdighet, 3 hp

  På delkursen övas skriftlig färdighet med tonvikt på vetenskapligt skrivande. Kontrasterande drag mellan finska och svenska belyses.

  Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen omfattar skrivandet av ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk relevans.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och handledning. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare - kandidatkurs (595 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Finsk litteraturhistoria, -vetenskap och didaktisk forskning, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av hemtentamen.

  Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov med examinator.

  Skriftlig färdighet, 3 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett självständigt arbete och ventilering av det självständiga arbetet.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kurser i finska på avancerad nivå.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.