Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Principer för finansiering

Kursen Principer för finansiering ger en första introduktion till hur finansmarknaden fungerar, samt till finansiella intermediärer och investeringsbedömning. Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna en introduktion till finansmarknader, finansiell analys, finansiell förvaltning och internationell finansiering.

Finansiering är ett ämnesområde inom företagsekonomi som tillämpar olika vetenskapliga grenar, såsom nationalekonomi och matematik. Kunskaper inom finansiering är viktiga i moderna samhällen och ekonomier i och med att finansmarknaderna fördelar samhällenas resurser genom att dela ut finansiella överskott till de ekonomiska aktörer som kan använda resurserna på ett lönsamt och produktivt sätt.
 

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Undervisningsspråk är engelska.

   

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika
  examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment
  1. Skriftlig individuell tentamen.
  2. Projektarbete i grupp.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tor Brunzell