Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell finansiering

Den stadiga trenden mot ekonomisk globalisering ökar betydelsen av internationella länkar för både länder och företag.

I denna kurs får studenterna först lära sig om den internationella handelns teoretiska grunder, för att sedan fokusera på hur den är organiserad i praktiken. Tyngdpunkten ligger på management inom multinationella företag. Materialet kan grovt indelas i fyra segment:

 1. Valutaväxlingens grunder: terminologi, prissättning, crosskurser, triangelarbitrage, valutamarknadens struktur och funktion
 2. Institutionell och begreppsmässig bakgrund: internationella valutasystemet, betalningsbalans, paritetsförhållanden, valutaprognoser
 3. Hantering av valutariskexponering: mätning av transaktions-, redovisningsmässig och operativ exponering; instrument och strategier för hedging
 4. Internationella investeringar och värderingar: kapitalkostnader; utländska direktinvesteringar och gränsöverskridande fusioner och förvärv; internationell beskattning

Studenterna kan förvänta sig att göra en hel del beräkningar och bör behärska grunderna i Excel för att klara av kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.

  1. Individuell tentamen.

  2. Quiz (flervalsfrågor).

  3. Grupparbete.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Michal Dzielinski