Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till finansiella derivat

I den här kursen ges en introduktion till finansiella derivat och deras marknad och instrument. Kursen behandlar strategier för hur investerare och andra intressenter effektivt kan använda sig av derivat för att hantera risker, eller för att spekulera eller för arbitrage syfte.

Kursen beskriver de vanligaste derivatinstrumenten inklusive terminskontrakt, optioner och swappar. Värderingsprinciper och paritetsvillkor analyseras och värderingsmodeller tillämpas inklusive binomialmodellen.

Syftet med den här kursen är att ge studenterna förståelse för och god kännedom om de grundläggande egenskaperna av de vanligaste derivatinstrumenten, samt en förmåga att tillämpa elementära värderingsmetoder.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.

  • Individuellt skriftlig tentamen.
  • Skriftlig hemuppgift.
  • Skriftlig hemuppgift.
  • Muntlig presentation.
  • Skriftlig hemuppgift.
  • Muntlig presentation.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk:
  “Fundamentals of Futures and Options Markets”, International edition, (Eighth Edition) by John Hull,
  ISBN 9781292155036 

  Rekommenderad:
  Student's Solutions Manual and Study Guide for Fundamentals of Futures and Options Markets: Global Edition, 8/EISBN-10: 1292041625 • ISBN-13: 9781292041629

 • Kontakt

  Koordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Mia Hinnerich