Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Empirisk finansiell ekonomi

Kursen har som målsättning att ge studenterna en djupare förståelse i de mest förekommande forskningsmetoder som används vid empirisk analys av finansiella data och att tillämpa dessa i samband med arbetet med sina kandidatuppsatser.