Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i företagsekonomi och marknadsföring

Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetodertillämpning av metoder och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom marknadsföring.

Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande insikter i företagsekonomisk forskning med avseende på metoder, samt i tillämpningen av dess metoder och begrepp; och därigenom skapa en vetenskaplig grund för skrivandet av ett kandidatexamensarbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt en betydande andel självstudier.

  Undervisningsspråk är svenska eller engelska.

  Undervisning sker på campus, kompletterad med digitala resurser i avsikt att generera högsta möjliga utbildningskvalitet.

  För mer detaljerad kursinformation hänvisas till kursens studieanvisning, publiceras i lärplattformen senast en månad före kursstart.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Andrea Lucarelli