Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ekonometri för finansiering

Detta är en grundkurs i ekonometri med målet att förbättra studenternas förmåga att studera och förstå befintlig forskning inom finansiell ekonomi, samt att kunna tillämpa de metoder de lärt sig genom att formulera egna empiriska forskningsfrågor.