Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Aktuell forskning i redovisning och operations management

Kursen utgår från tidigare och nyare forskning i redovisning och operations management.

Kursen är organiserad kring att läsa, analysera och diskutera forskningslitteratur inom dessa områden. Det övergripande syftet är att utveckla studenternas förståelse av forskning inom redovisning eller operations management utifrån etiska och hållbarhetsrelaterade grunder och därigenom studenternas förmåga att konstruera forskningsproblem.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

   

  Examination

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Thomas Hartman