Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik

Den här kursen utgör första terminen av kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Programmet syftar till att ge dig en god grund för att analysera grundläggande samhällsproblem. Många av dessa problem har både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. De normativa aspekterna står i centrum under den första terminen.

Kursens syfte är att ge dig en god grund för att beskriva och analysera normativa problem. Kursen består av fem delkurser och inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning.

Obligatoriskt upprop HT23: Måndagen den 21 augusti, 10-12, D 416 Södra husen 

Registrering på kursen sker efter det obligatoriska uppropet (campusregistrering). Kan man inte närvara på uppropet, men vill behålla sin plats på kursen bör man kontakta studierektor eller expeditionen före uppropet.

Läroplattform
Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, etc. kommer att läggas upp på kursens Athena-sida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athena-sida.

Förväntade studieresultat, närvarokrav, uppgifter om examinationsform samt betyg
Se kursplanen i sidans högerspalt.

Betygskriterier
Se under kursupplägg.
 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Lärare: Johan Brännmark

  Undervisningsspråk: svenska 

  Den första delkursen har som syfte att förmedla för utbildningen grundläggande analytiska kunskaper och färdigheter. Delkursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som introducerar centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  Betygskriterier: inledning till argumentation, semantik och logik

  Delkurs 2: Normativ etik

  Lärare: Isaac Taylor

  Undervisningsspråk: engelska

  Den andra delkursen fokuserar på normativa frågor av grundläggande karaktär för oss människor. Exempel: Hur bör man leva? Hur bör man handla? Vad skiljer de handlingar som bör utföras från de handlingar som inte bör utföras? Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som analyserar denna typ av frågor samtidigt som centrala normativa teorier introduceras. Ett exempel på sådana normativa teorier är utilitarismen. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  Betygskriterier: Normativ etik

  Delkurs 3: Politisk filosofi

  Lärare: Orri Stefansson

  Undervisningsspråk: svenska

  Den tredje delkursen fokuserar på normativa frågor av samhällelig karaktär. Exempel: Hur bör det som kan fördelas i ett samhälle fördelas? Kan en ojämlik fördelning rättfärdigas? Vem bör bestämma vad i ett samhälle? Är individens frihet okränkbar? Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som analyserar denna typ av frågor samtidigt som centrala politiska teorier introduceras. Exempel på sådana teorier är liberalism, libertarianism och marxism.

  Betygkriterier: Politisk filosofi

  Delkurs 4: Metaetik

  Lärare: Jonas Olson

  Undervisningsspråk: svenska

  Den fjärde delkursen behandlar normer och värderingar utifrån ett annat och mer grundläggande perspektiv än de två tidigare delkurserna. Istället för frågor om vad som gör en handling eller politik rätt eller fel reser metaetiken frågor om den semantiska, metafysiska och epistemiska grunden för normativa och värdemässiga uppfattningar. Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som introducerar och analyserar centrala frågor och positioner i metaetik. Exempel på sådana frågor: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Exempel på positioner inom metaetik: Naturalism, Emotivism och Värdeobjektivism.

  Betygskriterier: Metaetik Aviseras senare

  Delkurs 5: Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi

  Lärare: Erik Angner

  Undervisningsspråk: svenska

  Den femte delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som introducerar och analyserar centrala begrepp och problem inom ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi. Exempel på begrepp som analyseras är välfärd, rationalitet och kollektiva val. Problem som analyseras är t.ex. förhållandet mellan preferenser, välfärd, och värde, samt grundläggande frågor om välfärdens natur och mätning av välfärd.

  Betygskriterier: Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi 

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpeditionen

  Programansvarig Erik Angner

  Erik.Angner@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  studievagledning@philosophy.su.se

  Studierektor Lisa Furberg
  Lisa.Furberg@philosophy.su.se