Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Logik i datavetenskap och artificiell intelligens

Detta är en kurs som går igenom ett urval teman som innehåller betydelsefulla tillämpningar av logik till data- och informationsvetenskaper och artificiell intelligens.

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Vi behandlar klassisk första ordningens språk och logik för kunskapsrepresentation och automatisk teorembevisning baserad på första ordningens resolution med unifiering; Logikprogrammering och Prolog; Logiska metoder för programverifiering, till Floyd-Hoare logik för bevis av partiell korrekthet hos datorprogram, samt till metoder för att bevisa att datorprogram terminerar och är fullständigt korrekta; Dynamisk satslogik för program (PDL); Tidslogiker i datavetenskap. Användning av tidslogiker för linjär tid och för förgrenande tid för formell specifikation av egenskaper hos transisitionssystem, och av beräkningar i desamma. Modellprövning och formell verifikation av reaktiva och parallella system.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2022: Valentin Goranko.

  Undervisningsspråk höstterminen 2022: engelska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Tre skriftliga inlämningsuppgifter.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

  Examination

  Examinationen består av tre obligatoriska skriftliga uppgifter. Två av uppgifterna består av praktiska delar. Uppgifterna publiceras två veckor innan frist för inlämning. Studenterna skall utföra uppgifterna självständigt och utforma en skriftlig redogörelse med lösningsförslag. OBS! Fristen för uppgifterna är inte förhandlingsbar! Uppgifterna granskas och rättas av läraren, och skickas tillbaka till studenten med återkoppling. Studenten skickar slutligen tillbaka den reviderade versionen till läraren. Uppgifterna ligger till grund för det slutliga betyget .

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studierektor för teoretisk filosofi

  Mattias.Hogstrom@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Expeditionen